Komend concert: Mariavespers van Claudio Monteverdi

za. 30 nov. 2019 Noorderkerk Amsterdam 20.15 uur
zo. 1 dec. 2019 Dorpskerk Abcoude 15.00 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Solisten
Mónica Monteiro – sopraan
Allesandra Gardini – sopraan
Falco van Loon – tenor
Mattijs Hoogendijk – tenor
Jasper Schweppe – bas
Michiel Meijer – bas

Gregoriaanse antifonen
Schola Hartkeriana o.l.v. Eugeen Liven d’ Abelardo

Het Barokorkest van de Amsterdamse Cantorij

 
 

De Mariavespers zijn ontstaan tijdens de roerige jaren (1607-1610) tussen renaissance en barok. Monteverdi heeft traditie en experiment tot een eenheid weten te smeden waarin moderne compositorische snufjes worden gecombineerd met gregoriaanse psalmmelodieën. Zo is de cantus firmus harmonisch versierd door een steeds virtuozer spel van de andere stemmen, en de oorspronkelijke Vesperliturgie is losjes omgezet naar Venetiaanse dubbelkorigheid en concertante instrumentale muziek. In dit werk in een nieuw samengestelde stijl, waarmee Monteverdi vergeefs als katholieke cantor bij de Paus in Rome solliciteerde, komen uiteenlopende stijlen samen die de toppen van zijn kunnen moesten demonstreren: van frivole barokke delen waarin expressie, emotie en het woord centraal staan, tot devoot gregoriaans, volgens de stile antico van de eeuwen daarvoor. Al met al is de Mariavespers een baanbrekend document in de muziekgeschiedenis.

Locaties:
za. 30 nov. 2019 Noorderkerk, Noordermarkt 48, 1015 NA Amsterdam
zo. 1 dec. 2019 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude

Kaartverkoop:
De kaartverkoop start naar verwachting medio september.

Laatste concert: Midzomerfeest

za. 22 juni 2019 Amstelkerk Amsterdam 20.15 uur
zo. 23 juni 2019 Dorpskerk Abcoude 15.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

met medewerking van Kristina Kuprytė – kanklės

Het zomerconcert heeft als thema het midzomerfeest. De concerten zijn dan ook precies in het weekend van de langste dag. In de Scandinavische landen en de landen aan de Oostzee is het een van de grootste feesten van het jaar. Bij grote vreugdevuren ter ere van Sint Jan wordt tot diep in de – niet donkere – nacht gezongen en gedanst.

Uit deze landen zingen we Jansliederen: traditioneel geïnspireerde composities en eigentijdse zettingen van gedichten over het midzomerfeest. Belangrijkste werk op het programma is de Jaanilaulud van Veljo Tormis, een cyclus korte legendes over Sint Jan.

 
Locaties:
za. 22 juni 2019 Amstelkerk, Amstelveld 10, 1017 JD Amsterdam
zo. 23 juni 2019 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude

Onze concertpraktijk

De concerten van de Amsterdamse Cantorij vinden vaak plaats in de Waalse Kerk in Amsterdam, maar ook in andere Amsterdamse kerken, èn op een locatie buiten Amsterdam, meestal in Abcoude. We specialiseren ons niet in één stijl of concentreren ons niet op één periode, maar streven naar een zo gevarieerd mogelijk repertoire, waarbij werken uit alle stijlperioden aan bod komen: oude muziek, maar ook romantische en hedendaagse muziek.

Naast afwisseling in het repertoire streeft de Amsterdamse Cantorij ook naar variatie in de producties: regelmatig wordt er een groot werk uitgevoerd m.m.v. professionele instrumentalisten en solisten, bijvoorbeeld de Mariavespers van Monteverdi, de Johannes Passion en de Hohe Messe van Bach, het Requiem van Fauré. Daarnaast is er jaarlijks een programma met een kleiner ensemble van instrumentalisten en natuurlijk a-capellaconcerten. De Amsterdamse Cantorij geeft minimaal zes concerten per jaar (drie projecten). Elk project wordt in ongeveer veertien repetities ingestudeerd.

Producties afgelopen jaren

De Amsterdamse Cantorij heeft een rijke historie. Om een idee te geven van de diversiteit van de concerten: klik hier voor een overzicht van de producties van de afgelopen jaren, zoals die steeds – met de posters en informatie over de concerten – op de website van de Amsterdamse Cantorij hebben gestaan.

Geluidsfragmenten en foto’s

Klik bij de sidebar rechts onder Ga naar op Multimedia, om geluidsfragmenten te horen en foto’s te zien.
Of klik hier.