Maatregelen vanwege de corona-crisis

De Amsterdamse Cantorij had op 21 en 22 maart 2020 concerten gepland onder de titel Verborgen schoonheid – Russische romantiek. Deze concerten konden vanwege de corona-crisis helaas niet doorgaan. Er zijn op dit moment nog zoveel vragen en onduidelijkheden over de veiligheid van zingen in koorverband, dat wij hebben besloten voorlopig geen concerten te programmeren.

Degenen die voor dit concert één of meer kaarten hadden gereserveerd en/of betaald via onze website, hebben op dinsdag 9 juni een e-mail ontvangen, waarin staat welke mogelijkheden wij voorstellen met betrekking tot reeds betaalde toegangskaarten.

Wij hopen natuurlijk dat de situatie de komende maanden zodanig verbetert dat wij toch nog in 2020 een concert kunnen plannen. Naar welke koormuziek u dan kunt luisteren, dat laten wij u weten via onze website en via onze nieuwsbrief. Onze donateurs worden extra geïnformeerd via e-mail.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u ons altijd bereiken via ons e-mailadres info@amsterdamsecantorij.nl

Verborgen schoonheid

za. 21 maart 2020 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
zo. 22 maart 2020 Waalse Kerk Amsterdam 15.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

 
In het programma ‘Verborgen schoonheid’ (Sokrïtaya Krasota/Сокрытая Красота) bezingt de Amsterdamse Cantorij verschillende elementen van de Russische ziel. De romantische kant klinkt door in liederen over geurige linden, speelse beekjes, het zingen van de nachtegaal, maar ook over het invallen van de lange, sombere winter en het vuur dat brandt in een klein, rokerig huisje. Drie revolutionaire liederen van Sjostakovitsj geven uiting aan de Russische strijdvaardigheid: het ontwakende bewustzijn van de arbeiders, die straks de rode vlag zullen zwaaien en de boeien van zich afschudden. Tot slot komt ook de komische kant aan bod, met volkse dansliederen over balalaika’s en de zoektocht naar een vrouw die goed kan kammen.

 
 
Het programma bestaat uit liederen van bekende en minder bekende componisten, zoals Tsjaikovski, Taneyev, Sjostakovitsj, Cui en Sviridov. Prachtige, door en door Russische muziek, die toch geen grote bekendheid heeft verworven. Een schat aan verborgen schoonheid kortom, waarmee we u in dit concert graag laten kennismaken.

Locaties:
za. 21 maart 2020 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 22 maart 2020 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam

Laatste concert: Mariavespers van Claudio Monteverdi

za. 30 nov. 2019 Noorderkerk Amsterdam 20.15 uur
zo. 1 dec. 2019 Dorpskerk Abcoude 15.00 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Solisten
Mónica Monteiro – sopraan
Allesandra Gardini – sopraan
Falco van Loon – tenor
Mattijs Hoogendijk – tenor
Jasper Schweppe – bas
Michiel Meijer – bas

Gregoriaanse antifonen
Schola Hartkeriana o.l.v. Eugeen Liven d’ Abelardo

Het Barokorkest van de Amsterdamse Cantorij

De uitvoering in Abcoude is opgenomen door de Concertzender

 
De Mariavespers zijn ontstaan tijdens de roerige jaren (1607-1610) tussen renaissance en barok. Monteverdi heeft traditie en experiment tot een eenheid weten te smeden waarin moderne compositorische snufjes worden gecombineerd met gregoriaanse psalmmelodieën. Zo is de cantus firmus harmonisch versierd door een steeds virtuozer spel van de andere stemmen, en de oorspronkelijke Vesperliturgie is losjes omgezet naar Venetiaanse dubbelkorigheid en concertante instrumentale muziek. In dit werk in een nieuw samengestelde stijl, waarmee Monteverdi vergeefs als katholieke cantor bij de Paus in Rome solliciteerde, komen uiteenlopende stijlen samen die de toppen van zijn kunnen moesten demonstreren: van frivole barokke delen waarin expressie, emotie en het woord centraal staan, tot devoot gregoriaans, volgens de stile antico van de eeuwen daarvoor. Al met al is de Mariavespers een baanbrekend document in de muziekgeschiedenis.

Locaties:
za. 30 nov. 2019 Noorderkerk, Noordermarkt 48, 1015 NA Amsterdam
zo. 1 dec. 2019 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude

Onze concertpraktijk

De concerten van de Amsterdamse Cantorij vinden vaak plaats in de Waalse Kerk in Amsterdam, maar ook in andere Amsterdamse kerken, èn op een locatie buiten Amsterdam, meestal in Abcoude. We specialiseren ons niet in één stijl of concentreren ons niet op één periode, maar streven naar een zo gevarieerd mogelijk repertoire, waarbij werken uit alle stijlperioden aan bod komen: oude muziek, maar ook romantische en hedendaagse muziek.

Naast afwisseling in het repertoire streeft de Amsterdamse Cantorij ook naar variatie in de producties: regelmatig wordt er een groot werk uitgevoerd m.m.v. professionele instrumentalisten en solisten, bijvoorbeeld de Mariavespers van Monteverdi, de Johannes Passion en de Hohe Messe van Bach, het Requiem van Fauré. Daarnaast is er jaarlijks een programma met een kleiner ensemble van instrumentalisten en natuurlijk a-capellaconcerten. De Amsterdamse Cantorij geeft minimaal zes concerten per jaar (drie projecten). Elk project wordt in ongeveer veertien repetities ingestudeerd.

Producties afgelopen jaren

De Amsterdamse Cantorij heeft een rijke historie. Om een idee te geven van de diversiteit van de concerten: klik hier voor een overzicht van de producties van de afgelopen jaren, zoals die steeds – met de posters en informatie over de concerten – op de website van de Amsterdamse Cantorij hebben gestaan.

Geluidsfragmenten en foto’s

Klik bij de sidebar rechts onder Ga naar op Multimedia, om geluidsfragmenten te horen en foto’s te zien.
Of klik hier.