Tranen – vorstelijke begrafenismuziek

za. 10 mrt. 2018 Noorderkerk Amsterdam 20.15 uur
zo. 11 mrt. 2018 Dorpskerk Abcoude 15.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

m.m.v. Barokensemble van de Amsterdamse Cantorij

Giovanni Gabrieli – Nunc Dimittis (1597)
Michael Praetorius – Aus tiefer Not schrei ich zu dir (1605)
Thomas Tallis – Suscipe quaeso, Domine (1554)
Henry Purcell – Music for the Funeral of Queen Mary (1695)
Heinrich Schütz – Musikalische Exequien (1635/36)

‘Man that is born of a woman
hath but a short time to live,
and is full of misery.
He cometh up, and is cut down like a flow’r;
he fleeth as it were a shadow,
and ne’er continueth in one stay.’

 
Uit: Music for the Funeral of Queen Mary, Book of Common Prayer (1662)

Menig vorst in de baroktijd bracht met zijn dood hemelse muziek teweeg. Neem de rouwdienst voor de jonggestorven Queen Mary II door de fameuze Henry Purcell zelf. Zijn gebruik in de Funeral Music van extreme dissonanten, expressieve gebaren en woordverklanking typeren de vocale muziek uit de zestiende en zeventiende eeuw. Purcells grote voorbeeld was Thomas Tallis, geliefd hofcomponist en grondlegger van de anglicaanse kathedraalmuziek, getuige het zevenstemmige en monumentale Suscipe Quaeso.
Geestelijk vader van deze imposante muziekstijl – later ‘barok’ genoemd – is ongetwijfeld de Venetiaanse hofcomponist Giovanni Gabrieli, kapelmeester van de San Marco-basiliek. Ook zijn Lutherse leerlingen Heinrich Schütz en Michael Praetorius hebben Gabrieli’s reputatie tot ver in het zeventiende-eeuwse Duitsland levend gehouden. De productieve Schütz componeerde bijna vijfhonderd vocale barokwerken met de meest uiteenlopende teksten, technieken en bezettingen. Hij schreef het polyfone meesterstuk Exequiën (‘uitvaartplechtigheden’) in opdracht van ene Heinrich ‘Posthumus’ Reuß, een kunstminnende grootgrondbezitter, die het zich toevallig permitteren kon de voor hem geplengde tranen tot parels te laten stollen.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Tranen – Programmaboekje

Locaties:
za. 10 mrt. 2018 Noorderkerk, Noordermarkt 48, 1015 NA Amsterdam
zo. 11 mrt. 2018 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude

Toegang:
Donateurs, voorverkoop, reductie (cjp, 65plus, stadspas): € 16,50
Volle prijs en prijs bij de kassa: € 19,50

Eerdere concerten

Producties afgelopen jaren

De Amsterdamse Cantorij heeft een rijke historie. Om een idee te geven van de diversiteit van de concerten: klik hier voor een overzicht van de producties van de afgelopen jaren, zoals die steeds – met de posters en informatie over de concerten – op de website van de Amsterdamse Cantorij hebben gestaan.

Geluidsfragmenten en foto’s

Klik bij de sidebar rechts onder Ga naar op Multimedia, om geluidsfragmenten te horen en foto’s te zien.
Of klik hier.