Koormuziek in tijden van corona

Net als alle andere koren heeft de Amsterdamse Cantorij heeft een merkwaardig muzikaal jaar achter de rug. Het concert Verborgen schoonheid, een programma met romantische Russische koormuziek dat voor maart 2020 stond gepland, kon vanwege de corona-maatregelen niet doorgaan. Ook het programma Organum, dat voor juni 2020 stond geprogrammeerd, moesten wij annuleren.

We zijn als koor en dirigent de coronatijd redelijk goed en gezond doorgekomen. In het voorjaar hebben wij onderling contact gehouden door middel van een aantal Zoom-sessies (zingen via dat medium was helaas niet mogelijk). In mei en juni hebben wij in een paar workshops met steeds een beperkt aantal Cantorijzangers een aantal koorwerken ingestudeerd. Die hebben we op ruime onderlinge afstand tot klinken gebracht in de Dorpskerk van Abcoude, waarbij het ‘publiek’ uit de andere helft van ons eigen koor bestond.

Wat we graag nog willen melden: we zijn de afgelopen periode op vele manieren gesteund door al onze vrienden en donateurs. Dank voor alle reacties, dank ook voor uw donaties!

Repetities na de zomervakantie

Aanvankelijk zijn we vanaf eind augustus 2020 weer met de repetities begonnen, in twee groepen, die beurtelings op maandagavond een kort programma instudeerden. We waren van plan om in november hiervan het resultaat onder de titel Vierluik te laten horen in de Dominicuskerk te Amsterdam, met muziek van Bach, Tallis/Byrd en Mendelssohn én enkele close harmony-stukken.

Vanwege de corona-maatregelen kon ook dit concertje helaas niet doorgaan. En volgens de huidige richtlijnen is zingen voor amateurkoren überhaupt niet toegestaan, dus ook geen repetities. Jammer voor onszelf, maar vooral ook voor u, als donateur en bezoeker van onze concerten.

Plannen voor 2021

De Amsterdamse Cantorij heeft plannen gemaakt voor 2021. Of dat allemaal gaat lukken? We houden u op de hoogte via de website en ook via de volgende Nieuwsbrief, die in het voorjaar van 2021 verschijnt.

Voorjaar 2021: Vierluik (koor a capella)
Als basis dienen de stukken die we vanaf maart 2020 tijdens de workshops hebben ingestudeerd: Byrd, Tallis, Bach, Mendelssohn, close harmony-stukken.

Zomer 2021: Verborgen schoonheid – Russische romantiek (koor a capella)
Herneming van het concert dat we in het voorjaar van 2020 moesten annuleren, met muziek van Tsjaikovski, Sviridov, Sjostakovitsj en Stravinsky.

Najaar 2021: Organum (koor en orgel)
Een concert waarin het koor a capella zingt, maar ook samen met orgel, afgewisseld met orgel-solo: werken van Perotinus, Machault, Palestrina, Poulenc, Glass, Kodály, Frank, Andriessen, Britten.

Aanmelden voor onze Nieuwsbrief? Ga naar de pagina CONTACT

Hou vol tot 2021 | GIJS MATHIJS ONTWERPERS

Concertkaarten reserveren

Eerdere concerten

Klik hier voor informatie over ons laatste concert, over de concertpraktijk van de Amsterdamse Cantorij en over onze producties van de afgelopen jaren.

Kroniek van de Amsterdamse Cantorij

De Kroniek is een document waarin de kleurrijke geschiedenis van de Amsterdamse Cantorij wordt beschreven, die zich uitstrekt over 60 jaar. De Kroniek bevat tevens overzicht van alle concerten die het koor heeft gegeven én – gerangschikt naar componist – een index met alle gezongen werken. Deze editie is van januari 2020.

Sponsors en donateurs

De afgelopen jaren heeft de Amsterdamse Cantorij vele bijzondere concerten gegeven. Dat werd mede mogelijk gemaakt door de steun van sponsors en subsidiegevers. En we vergeten ook onze trouwe donateurs niet! Wij danken hen voor hun steun in de afgelopen jaren.

Comité van aanbeveling

Sjoerd van den Berg
Hans van den Boom
Ton Koopman
Lucia Meeuwsen
Wim Straesser

Nadere informatie over dit comité:
e-mail naar info@amsterdamsecantorij.nl t.a.v. Niek van Noppen of Margriet Rienks