Programmering van de Amsterdamse Cantorij in tijden van corona

De Amsterdamse Cantorij heeft een merkwaardig muzikaal jaar achter de rug. We sloten ons jubileumjaar in november/december 2019 op feestelijke wijze af met de Mariavespers van Monteverdi. Helaas kon in maart 2020 vanwege de corona-crisis het concert Verborgen schoonheid – Russische romantiek niet doorgaan. Ook het programma Organum, dat voor juni stond geprogrammeerd, moesten wij annuleren.

Toch hebben wij niet stilgezeten. Nadat we eerst in januari en februari waren begonnen met de repetities voor Verborgen schoonheid zijn wij als koor en dirigent de coronatijd redelijk goed en gezond doorgekomen. In die maanden hebben wij onderling contact gehouden door middel van een aantal Zoom-sessies (zingen via dat medium was helaas niet mogelijk).

In juni hebben wij in een paar workshops met steeds een beperkt aantal Cantorijzangers een aantal (andere) koorwerken ingestudeerd. Die hebben we op ruime onderlinge afstand tot klinken gebracht in de Dorpskerk van Abcoude, waarbij het ‘publiek’ uit de andere helft van ons eigen koor bestond.

 

Vierluik

Vanaf eind augustus zijn wij met de repetities begonnen, in twee groepen, die beurtelings op maandagavond een programma instuderen. We waren van plan om op zaterdag 14 november 2020 hiervan het resultaat onder de titel Vierluik te laten horen in de Dominicuskerk te Amsterdam, met muziek van Bach, Tallis/Byrd en Mendelssohn én enkele Close harmony-stukken.

Vanwege de corona-maatregelen kon dit concert Vierluik helaas niet doorgaan. En volgens de laatste richtlijnen is zingen voor amateurkoren überhaupt niet toegestaan, dus ook geen repetities. Jammer voor onszelf, maar vooral ook voor u, als donateur en bezoeker van onze concerten.

 

We houden u op de hoogte via onze Nieuwsbrief die u per e-mail ontvangt, en via deze website.

 
 

Concertkaarten reserveren

 

Eerdere concerten

Klik hier voor informatie over ons laatste concert, over de concertpraktijk van de Amsterdamse Cantorij en over onze producties van de afgelopen jaren.

Kroniek van de Amsterdamse Cantorij

De Kroniek is een document waarin de kleurrijke geschiedenis van de Amsterdamse Cantorij wordt beschreven, die zich uitstrekt over 60 jaar. De Kroniek bevat tevens overzicht van alle concerten die het koor heeft gegeven én – gerangschikt naar componist – een index met alle gezongen werken. Deze editie is van januari 2020.

Sponsors en donateurs

De afgelopen jaren heeft de Amsterdamse Cantorij vele bijzondere concerten gegeven. Dat werd mede mogelijk gemaakt door de steun van sponsors en subsidiegevers. En we vergeten ook onze trouwe donateurs niet! Wij danken hen voor hun steun in de afgelopen jaren.

Comité van aanbeveling

Sjoerd van den Berg
Hans van den Boom
Ton Koopman
Lucia Meeuwsen
Wim Straesser

Nadere informatie over dit comité:
e-mail naar info@amsterdamsecantorij.nl t.a.v. Niek van Noppen of Margriet Rienks