Amsterdamse Cantorij zoekt zangers

Zing mee in de Amsterdamse Cantorij, een koor met een goede reputatie en een boeiende concertpraktijk in het centrum van Amsterdam en in Abcoude. Meld je aan, kom een keer luisteren en/of meezingen op een repetitie; als je wilt nodigen we je daarna uit voor een auditie.

We komen graag in contact met ervaren en enthousiaste bassen en tenoren die op permanente basis bij de Cantorij willen komen zingen. Met enige regelmaat hebben we – in alle stemgroepen – ook projectzangers nodig. Heb je interesse? Mail naar info@amsterdamsecantorij.nl. Of neem contact op met onze voorzitter Margriet Rienks 06-22060838. Je kan ook bellen naar Felix van den Hombergh (dirigent), telefoon 06-38770193.

Lid of projectlid worden

Na een korte proefperiode kan je auditie doen, met het oogmerk om (project)lid te worden van de Amsterdamse Cantorij. Je moet beschikken over koorervaring en zangles hebben (gehad). Uit de auditie moet dan blijken of je een geoefende stem hebt en de vereiste muzikale capaciteiten en souplesse in huis hebt.

Van de leden wordt verwacht dat zij thuis studeren, zodat er op de repetitie snel en goed kan worden gewerkt. Alle leden van het koor doen om de twee jaar een stemtest en krijgen adviezen om hun zangkwaliteiten op peil te houden en/of te verbeteren. Als je vast koorlid bent, bedraagt de contributie € 45 per maand, met projectleden worden apart afspraken gemaakt.

Repetities

De Amsterdamse Cantorij repeteert op maandagavond van 20.00-22.30 uur in het Cygnus Gymnasium, Vrolikstraat 8, Amsterdam, goed bereikbaar met de metro, halte Wibautstraat.

Naast de wekelijkse repetities is er per (twee) jaar een koorweekend en een tweetal repetitiedagen.