Hieronder staan de aankondigingen van de concerten van de afgelopen jaren, zoals die te zien waren op de website van de Amsterdamse Cantorij.


O zuyderste lucht – Nederlandse koormuziek uit verschillende eeuwen

zaterdag 9 mrt. 2024
Vrijburg – Amsterdam
20.15 uur

zondag 10 mrt. 2024
Waalse Kerk – Amsterdam
15.15 uur

De Amsterdamse Cantorij
o.l.v. Felix van den Hombergh

 
In het programma O zuyderste lucht zingt de Amsterdamse Cantorij a-capellawerken van Nederlandse componisten. Daaronder zijn grote namen als Jan Pieterszoon Sweelinck en Hendrik Andriessen, maar ook minder bekende als Cornelis Padbrué en Calliope Tsoupaki.

Tsoupaki, van 2018 tot 2021 ‘Componist des Vaderlands’, schreef het werk waaraan de titel van het programma is ontleend. Het thema ‘lucht’ komt ook terug in Dämmerung van Diepenbrock en De nevel dekt ons van Verhulst. Naast werken voor het hele koor klinken ook stukken voor alleen mannen- of vrouwenkoor, van Badings en Manneke.

Een gevarieerd programma dus, dat de aandacht vestigt op de rijkdom van ruim vier eeuwen Nederlandse koormuziek.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – O zuyderste lucht – Programmaboekje

Locaties:
za. 9 mrt. 2024 om 20.15 uur: Vrijburg, Diepenbrockstraat 46, Amsterdam
zo. 10 mrt. 2024 om 15.15 uur: Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam


Verse Anthems

zaterdag 18 nov. 2023
Dorpskerk – Abcoude
20.15 uur

zondag 19 nov. 2023
Maranathakerk – Den Haag
17.00 uur

zondag 26 nov. 2023
Waalse Kerk – Amsterdam
15.15 uur

 
De Amsterdamse Cantorij
o.l.v. Felix van den Hombergh

&
The Spirit of Gambo
o.l.v. Freek Borstlap

David Jansen – orgel
 
 
In dit programma brengen De Amsterdamse Cantorij en The Spirit of Gambo een welhaast vergeten, maar bijzonder muziekgenre opnieuw tot leven: Verse Anthems. De Verse Anthems ontstonden aan het begin van de zeventiende eeuw in Engeland en waren afgestemd op de smaak van koning James VI. In zijn koninklijke kapel werden religieuze werken voor het eerst gezongen in het Engels, in plaats van in het Latijn. Deze vernieuwing leidde in korte tijd tot een enorme productie.

Een anthem is een meerstemmig Engelstalig gezang. Bij Verse Anthems worden delen van de tekst afwisselend door een kleinere groep en door het hele koor gezongen. Zij worden begeleid door vijf gamba’s, die met de stemmen meespelen of alleen als instrumentale partij optreden. De muziek kenmerkt zich door sierlijk door elkaar heen wevende, lange lijnen. Door de steeds wisselende bezetting blijft de muziek voor de luisteraar verrassend.

De periode waarin dit genre populair was, valt goeddeels samen met de jaren dat de componist Orlando Gibbons voor de Chapel Royal werkte (1605-1625). De meeste Verse Anthems zijn dan ook van zijn hand. Maar ook andere componisten, zoals John Bull en Thomas Tomkins, droegen bij aan dit genre. De Verse Anthems beïnvloedden ook de wereldlijke muziek: madrigalen werden in deze periode vaak begeleid door een gambakwintet en daarom opgedeeld in vijf vocale partijen.

In het programma Verse Anthems laat De Amsterdamse Cantorij een aantal prachtige voorbeelden horen van zowel religieuze als wereldlijke stukken die in deze relatief korte periode ontstonden. Het koor wordt daarbij vergezeld door de vijf gamba’s van het ensemble The Spirit of Gambo, onder artistieke leiding van Freek Borstlap.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Verse Anthems – Programmaboekje

Concerten:
za. 18 nov. 2023 om 20.15 uur: Dorpskerk, Kerkplein 45, Abcoude
zo. 19 nov. 2023 om 17.00 uur: Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag
zo. 26 nov. 2023 om 15.15 uur: Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam


Organum

zaterdag 24 juni 2023
Hofkerk Amsterdam
20.15 uur

zondag 25 juni 2023
Sint Josephkerk Haarlem
15.15 uur

De Amsterdamse Cantorij
o.l.v. Felix van den Hombergh

m.m.v. Erik-Jan Eradus, orgel

Met Organum brengt de Amsterdamse Cantorij een programma dat is geïnspireerd op het orgel en is opgebouwd uit oude en nieuwere werken, met en zonder orgel.

Het oudste stuk in dit concert is een middeleeuws organum van Perotinus, een van de allervroegste meerstemmige vormen in de westerse muziek. Ook oud, maar alweer een stuk moderner is de orgelachtige Messe de Notre Dame van Guillaume de Machaut, waaruit we het Sanctus laten horen. Het a capella-gedeelte wordt afgesloten met een motet van Palestrina over de heilige Cecilia, die bij een orgel tot God bidt.

In de nieuwere werken wordt het koor daadwerkelijk door het orgel begeleid in muziek van Andriessen, Franck en Britten. Daarnaast zingen de sopranen en alten Litanies à la Vierge Noire van Francis Poulenc. Het sluitstuk van het concert is het magistrale Laudes Organi (Loflied op het orgel) van de Hongaarse componist Zoltán Kodály. Daarin voeren de tekst en flarden van de elfde-eeuwse melodie ons weer terug naar de middeleeuwen.

Het concert wordt begeleid door Erik-Jan Eradus, organist van de Sint Josephkerk in Haarlem, die ook een intermezzo zal verzorgen.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Organum – Programmaboekje

Locaties:
za. 24 juni 2023: Hofkerk, Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam
zo. 25 juni 2023: Sint Josephkerk, Jansstraat 43, 2011 RT Haarlem

De concerten vinden dit keer in andere steden en kerken plaats dan u van ons gewend bent. Dit heeft te maken met het type orgel dat we nodig hebben voor dit programma.


Mitten wir im Leben sind – Duitse Romantiek rondom Mendelssohn

zaterdag 25 maart 2023
Dorpskerk Abcoude
20.15 uur

zondag 26 maart 2023
Waalse Kerk Amsterdam
15.15 uur

De Amsterdamse Cantorij
o.l.v. Felix van den Hombergh

m.m.v. David Jansen, orgel

In het programma Mitten wir im Leben sind staat Felix Mendelssohn-Bartholdy centraal. Mendelssohn (1809-1847) was het muzikale wonderkind van de 19de eeuw, dat net als Mozart uitgroeide tot een groot componist. Ook hem was geen lang leven beschoren. Mendelssohn is vooral beroemd geworden om symfonieën als de Italienische, zijn Midsummer Night’s Dream, het vioolconcert in E-klein en de Lieder ohne Worte voor piano. Zijn werken voor koor zijn minder bekend, maar verdienen zeker aandacht.

Het programma omvat zowel religieuze als wereldlijke werken van Mendelssohn, geflankeerd door muziek van voorgangers en tijdgenoten. Zo zingt de Cantorij sommige psalm- en koraalteksten twee keer: een keer in de zetting van Schütz (Psalm 100) en Praetorius (Aus tiefer Not schrei ich zu Dir) en een keer in de versie van Mendelssohn. Op deze manier wordt duidelijk hoe Mendelssohn zich heeft laten inspireren door Duitse componisten van voor zijn tijd, maar tegelijkertijd een heel eigen stijl heeft, die zich kenmerkt door een harmonieuze elegantie.

De tweede helft van het programma bestaat uit romantische koorliederen van Mendelssohn en zijn tijdgenoten Brahms en Schumann. Deze zijn sterk geïnspireerd op de natuur en sommige zijn zelfs bedoeld om in de open lucht te zingen.

Met dit concert geeft de Amsterdamse Cantorij een gevarieerd portret van de koormuziek uit de Duitse romantiek, waarin Mendelssohn een belangrijke rol speelde. An het programma wordt medewerking verleend door David Jansen, orgel.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Mitten wir im Leben sind – Programmaboekje

Locaties:
za. 25 mrt. 2023: Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 26 mrt. 2023: Waalse kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam


Waterfall Music

zaterdag 19 november 2022
Dorpskerk Abcoude
20.15 uur

zondag 20 november 2022
Waalse Kerk Amsterdam
15.00 uur

De Amsterdamse Cantorij
o.l.v. Felix van den Hombergh

Georgië en Armenië, buurlanden in de zuidelijke Kaukasus, gelegen op de grens van Azië en Europa, kennen beide een levendige koortraditie. In het programma Waterfall Music laten we daar voorbeelden uit horen. Het programma omvat een aantal religieuze werken, voortkomend uit het diepgewortelde orthodoxe geloof in beide landen. Daarnaast klinken werkliederen, liefdesliederen, snelle dansliederen en een enkel nationalistisch gezang.

Van de componisten zijn sommigen nog actief, van anderen behoort het werk inmiddels tot een vaste traditie. De teksten zijn veelal in het Armeens en Georgisch, maar soms ook in het Engels, dat na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie steeds meer terrein heeft gewonnen.

Met Waterfall Music brengt de Amsterdamse Cantorij een gevarieerd programma, dat is vervuld van weemoed maar ook trots.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Waterfall Music – Programmaboekje

Locaties:
za. 19 nov. 2022: Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 20 nov. 2022: Waalse kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam


Arbolé, arbolé

zo. 26 juni 2022 Dorpskerk Abcoude 15.00 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

m.m.v. a-capellakwartet Tune-In

¡Arbolé, arbolé! is een luchtig zomerconcert, waarin zon en liefde centraal staan. Het programma brengt muziek uit Spanje, Frankrijk, Letland en Finland.

De titel ¡Arbolé, arbolé! verwijst naar een van de drie gedichten van Federico García Lorca die de Spaanse componist Manuel Oltra gebruikte voor zijn warmbloedige koorcyclus Tres Andaluzas.

Francis Poulenc gebruikte op zijn beurt oude Franse volksliedjes voor de cyclus Chansons Françaises, waarin het gaat over mooie meisjes die zich niet zomaar laten verleiden, over luie wevers en een man die met zijn lied het hart van een meisje wil stelen.

Vanuit een geheel andere hoek van Europa komt de muziek van Jean Sibelius en Pēteris Vasks. Van de Letse componist Vasks zingen we Māte Saule, een poëtische ode aan de opgaande zon. Rakastava van de Fin Sibelius is geschreven op een fragment uit het Noordse epos Kalevala, waarin opnieuw twee geliefden elkaar zoeken.

De Amsterdamse Cantorij werkt in dit concert samen met het a-capellakwartet Tune-In, dat het intermezzo verzorgt. Dirigent Felix van den Hombergh zingt hierin mee.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Arbolé, arbolé – Programmaboekje

Locatie:
zo. 26 juni 2022: Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude


Meesters & Gezellen – Māte Saule

Tussen de bedrijven door deed de Amsterdamse Cantorij in juni 2022 ook nog mee aan het (lang uitgestelde) project Meesters & Gezellen. Hierbij werkten studenten (gezellen) van het Amsterdamse Conservatorium met enkele zangers (meesters) van het Lets Radiokoor aan twintigste-eeuwse werken van Letse componisten o.l.v. dirigent Sigvards Klava. Bij ieder concert (‘Spiritualiteit en licht’) stond een lokaal koor in het voorprogramma. De Amsterdamse Cantorij voerde in dit kader Māte Saule van Peteris Vasks opnieuw uit, gedirigeerd door (gezel) Francisca Pizarro.

De concerten vonden plaats op 18 juni in De Bron, Amsterdam en op 20 juni in de Vondelkerk, Amsterdam.


Der Mensch lebt und bestehet


za. 23 april 2022 Dorpskerk Abcoude 15.15 uur
zo. 24 april 2022 Obrechtkerk Amsterdam 15.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Het Barokorkest van de Amsterdamse Cantorij

m.m.v.
Eline Welle – mezzo sopraan
Joep van Geffen – bas/bariton

In dit programma zingt de Amsterdamse Cantorij, begeleid door het vertrouwde ensemble van barokmusici, muziek over leven, dood en hoop.

Het concert begint en eindigt met werken van Johann Sebastian Bach: de cantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus Tragicus) BWV 106 en het motet O Jesu Christ, meins Lebens Licht BWV 118. Daarnaast klinkt ook muziek van een ander lid van de familie Bach, Johann Ludwig: Unsere Trübsal. In al deze stukken gaat het over het onontkoombare levenseinde, waarbij in de muziek berusting doorklinkt, maar vooral ook de hoop op het leven na de dood.

Van Heinrich Schütz staan delen uit de Musikalische Exequien en uit de Geistliche Chormusik op het programma. Ook hierin gaat het over de dood, waarbij de muziek uitdrukking geeft aan een diep vertrouwen in God, die de stervende tot zich zal nemen.

Het titelstuk van dit concert is van de romantische componist Max Reger. Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit is een kort tweekorig werk, dat in een kalm mineur begint, maar glorieus in majeur eindigt, ook hier weer vanuit het geloof dat wij altijd in Gods hand geborgen zullen zijn.

Grote dankbaarheid spreekt uit de werken van Monteverdi die worden uitgevoerd: een Magnificat en de tweekorige psalm Credidi, waarin David God dankt, omdat Hij hem heeft bevrijd uit de boeien van de dood.

Met dit concert brengt de Cantorij een prachtig programma van levendige, maar ook diep doorvoelde Duitse en Italiaanse muziek, waarvan wij hopen dat u erdoor geraakt zult worden.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Der Mensch lebt und bestehet – Programmaboekje

Locaties:
za. 23 april 2022: Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 24 april 2022 Obrechtkerk, jacob Obrechtstraat 30, 1071 KM Amsterdam


Verborgen schoonheid – Russische romantiek

vr. 19 november 2021 Waalse Kerk Amsterdam 20.15 uur
za. 20 november 2021 Dorpskerk Abcoude 15.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

De concerten ‘Verborgen schoonheid’ van maart 2020 konden vanwege het uitbreken van de Corona-crisis niet doorgaan. Vanaf juni 2021 werden de maatregelen wat verruimd en zijn we weer gaan repeteren. Vanaf 25 september is de 1,5 meter maatregel ook voor koren opgeheven. We vinden het fantastisch dat we nu de ruimte krijgen om de Russische romantiek van ‘Verborgen schoonheid’ uit de schaduw van Corona te halen.

In het programma ‘Verborgen schoonheid’ (Sokrïtaya Krasota/Сокрытая Красота) bezingt de Amsterdamse Cantorij verschillende elementen van de Russische ziel. De romantische kant klinkt door in liederen over geurige linden, speelse beekjes, het zingen van de nachtegaal, maar ook over het invallen van de lange, sombere winter en het vuur dat brandt in een klein, rokerig huisje. Drie revolutionaire liederen van Sjostakovitsj geven uiting aan de Russische strijdvaardigheid: het ontwakende bewustzijn van de arbeiders, die straks de rode vlag zullen zwaaien en de boeien van zich afschudden. Tot slot komt ook de komische kant aan bod, met volkse dansliederen over balalaika’s en de zoektocht naar een vrouw die goed kan kammen.

Het programma bestaat uit liederen van bekende en minder bekende componisten, zoals Tsjaikovski, Taneyev, Sjostakovitsj, Cui en Sviridov. Prachtige, door en door Russische muziek, die toch geen grote bekendheid heeft verworven. Een schat aan verborgen schoonheid kortom, waarmee we u in dit concert graag laten kennismaken.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Verborgen schoonheid – Programmaboekje. Dit is het programmaboekje van het concert dat gepland stond voor maart 2020.
Amsterdamse Cantorij – Inlegvel Programmaboekje Verborgen schoonheid. Inlegvel bij het Programmaboekje van het concert van november 2021.

Locaties:
vr. 19 november: 2021 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam
za. 20 november: 2021 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude


Mariavespers van Claudio Monteverdi

za. 30 nov. 2019 Noorderkerk Amsterdam 20.15 uur
zo. 1 dec. 2019 Dorpskerk Abcoude 15.00 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Solisten
Mónica Monteiro – sopraan
Allesandra Gardini – sopraan
Falco van Loon – tenor
Mattijs Hoogendijk – tenor
Jasper Schweppe – bas
Michiel Meijer – bas

Gregoriaanse antifonen
Schola Hartkeriana o.l.v. Eugeen Liven d’ Abelardo

Het Barokorkest van de Amsterdamse Cantorij

De uitvoering in Abcoude is opgenomen door de Concertzender. Er is nog geen uitzenddatum bekend.

De Mariavespers zijn ontstaan tijdens de roerige jaren (1607-1610) tussen renaissance en barok. Monteverdi heeft traditie en experiment tot een eenheid weten te smeden waarin moderne compositorische snufjes worden gecombineerd met gregoriaanse psalmmelodieën. Zo is de cantus firmus harmonisch versierd door een steeds virtuozer spel van de andere stemmen, en de oorspronkelijke Vesperliturgie is losjes omgezet naar Venetiaanse dubbelkorigheid en concertante instrumentale muziek. In dit werk in een nieuw samengestelde stijl, waarmee Monteverdi vergeefs als katholieke cantor bij de Paus in Rome solliciteerde, komen uiteenlopende stijlen samen die de toppen van zijn kunnen moesten demonstreren: van frivole barokke delen waarin expressie, emotie en het woord centraal staan, tot devoot gregoriaans, volgens de stile antico van de eeuwen daarvoor. Al met al is de Mariavespers een baanbrekend document in de muziekgeschiedenis.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Mariavespers – Programmaboekje

Locaties:
za. 30 nov. 2019: Noorderkerk, Noordermarkt 48, 1015 NA Amsterdam
zo. 1 dec. 2019: Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude


Midzomerfeest

za. 22 juni 2019 Amstelkerk Amsterdam 20.15 uur
zo. 23 juni 2019 Dorpskerk Abcoude 15.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

met medewerking van Kristina Kuprytė – kanklės

Het zomerconcert heeft als thema het midzomerfeest. De concerten zijn dan ook precies in het weekend van de langste dag. In de Scandinavische landen en de landen aan de Oostzee is het een van de grootste feesten van het jaar. Bij grote vreugdevuren ter ere van Sint Jan wordt tot diep in de – niet donkere – nacht gezongen en gedanst.

Uit deze landen zingen we Jansliederen: traditioneel geïnspireerde composities en eigentijdse zettingen van gedichten over het midzomerfeest. Belangrijkste werk op het programma is de Jaanilaulud van Veljo Tormis, een cyclus korte legendes over Sint Jan.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Midzomerfeest – Programmaboekje

Locaties:
za. 22 juni 2019: Amstelkerk, Amstelveld 10, 1017 JD Amsterdam
zo. 23 juni 2019: Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude


Harmonie der Sferen

za. 30 mrt. 2019 Oosterkerk Amsterdam 20.15 uur
zo. 31 mrt. 2019 Dorpskerk Abcoude 15.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Dit voorjaar geeft de Cantorij een concert onder de titel ‘Harmonie der Sferen’, waarin diverse opstellingen van de zangers voor een verrassend effect zorgen.

In dit concert klinken romantische en moderne werken van meditatieve aard, waaronder het zestienstemmige Im Abendrot van Gustav Mahler, het achtstemmige Agnus Dei van Samuel Barber (een bewerking van zijn Adagio for Strings) en het vierstemmige Da pacem Domine van Arvo Pärt.

De titel van het programma is ontleend aan de kosmische compositie Harmony of the Spheres van Joep Franssens. Niemand weet precies hoe deze door hemellichamen opgewekte klank moet klinken, maar we gaan een eind in de buurt komen.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Harmonie der Sferen – Programmaboekje

Locaties:
za. 30 mrt. 2019: Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1, 1018 LS Amsterdam
zo. 31 mrt. 2019: Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude


Weihnachtsoratorium – J.S. Bach

za. 8 dec. 2018 Dorpskerk Abcoude
16.00-17.30 uur: cantate 1, 2 en 3
19.30-21.00 uur: cantate 4, 5 en 6

zo. 9 dec. 2018 Waalse Kerk Amsterdam
16.00-17.30 uur: cantate 1, 2 en 3
19.30-21.00 uur: cantate 4, 5 en 6

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Solisten
Marjon Strijk – sopraan
Dave ten Kate – alt
Jan-Willem Schaafsma – evangelist, tenor
Robbert Muuse – bas

Barokorkest van de Amsterdamse Cantorij
Juich en jubel! Met die oproep begint het kerstoratorium van Bach. De toon is gezet, want ook in de rest van dit meesterwerk blijft het feest. Schetterende trompetten, fugatische koren en zwierige menuetten bezingen de geboorte van Jezus Christus. In de zes cantates komt het hele kerstverhaal voorbij: de engelen, het kindje in de kribbe, de herders en de Wijzen uit het Oosten die goud, wierook en mirre komen brengen. Bach hergebruikte voor dit muziekstuk de beste en meest feestelijke van zijn eigen composities. Kom de blijde boodschap beluisteren in deze integrale uitvoering door de Amsterdamse Cantorij met een voortreffelijk orkest en topsolisten.

Pauze & Maaltijd:
Tussen cantate 1 t/m 3 en cantate 4 t/m 6 is er een ruime pauze waarin u een maaltijd kunt gebruiken. U kunt dat zelf regelen, maar u kunt ook via onze website een combinatieticket concert en maaltijd bestellen. Op zaterdag in Café Restaurant De Eendracht, Hoogstraat 37, Abcoude. Op zondag in Restaurant-Café In de Waag, Nieuwmarkt 4, Amsterdam.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Weihnachtsoratorium – Programmaboekje

Locaties:
za. 8 dec. 2018 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 9 dec. 2018 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam


Shakespeare

za. 7 juli 2018 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
zo. 8 juli 2018 Waalse Kerk Amsterdam 15.30 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Ralph Vaughan Williams – Three Shakespeare Songs
Jaakko Mäntyjärvi – delen uit Shakespeare Songs
Pärt Uusberg – The Fairy’s Lullaby
Eveliin Seppar – Sonnet no. 53
Jurriaan Andriessen – Sonnet no. 43
Frank Martin – Songs of Ariel

 

We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded by a sleep.

 

In deze voorstelling worden gezongen teksten uit sonnetten en toneelstukken van William Shakespeare gecombineerd tot een groter geheel. Soms sprookjesachtig maar ook vaak ernstig, indachtig ons sterfelijke leven. De toneelteksten zijn afkomstig uit de bekende stukken The Tempest, A Midsummer Night’s Dream, Macbeth en Cymbeline. De koorregie van Marijke Beversluis (Theater in Muziek) zal deze samenhang onderstrepen en de bezoeker meenemen in de wereld van Shakespeare.

Uitgevoerd worden cycli van Vaughan Williams, Mäntyjärvi (delen) en Martin (Songs of Ariel) en losse werken van Jurriaan Andriessen en van de Estlandse componisten Seppar en Uusberg, alle gecomponeerd in de afgelopen zeventig jaar. Het is muziek die de dichterlijke teksten van Shakespeare tot een grotere hoogte brengt door wonderlijke harmonieën en melodieën, maar ook door fluisteren, spreken en andere effecten. Al met al brengen we u een magische uitvoering.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Shakespeare – Programmaboekje

Locaties:
za. 7 juli 2018 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 8 juli 2018 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam

Tranen – vorstelijke begrafenismuziek

za. 10 mrt. 2018 Noorderkerk Amsterdam 20.15 uur
zo. 11 mrt. 2018 Dorpskerk Abcoude 15.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

m.m.v. Barokensemble van de Amsterdamse Cantorij

Giovanni Gabrieli – Nunc Dimittis (1597)
Michael Praetorius – Aus tiefer Not schrei ich zu dir (1605)
Thomas Tallis – Suscipe quaeso, Domine (1554)
Henry Purcell – Music for the Funeral of Queen Mary (1695)
Heinrich Schütz – Musikalische Exequien (1635/36)

‘Man that is born of a woman
hath but a short time to live,
and is full of misery.
He cometh up, and is cut down like a flow’r;
he fleeth as it were a shadow,
and ne’er continueth in one stay.’

Uit: Music for the Funeral of Queen Mary, Book of Common Prayer (1662)

Menig vorst in de baroktijd bracht met zijn dood hemelse muziek teweeg. Neem de rouwdienst voor de jonggestorven Queen Mary II door de fameuze Henry Purcell zelf. Zijn gebruik in de Funeral Music van extreme dissonanten, expressieve gebaren en woordverklanking typeren de vocale muziek uit de zestiende en zeventiende eeuw. Purcells grote voorbeeld was Thomas Tallis, geliefd hofcomponist en grondlegger van de anglicaanse kathedraalmuziek, getuige het zevenstemmige en monumentale Suscipe Quaeso.
Geestelijk vader van deze imposante muziekstijl – later ‘barok’ genoemd – is ongetwijfeld de Venetiaanse hofcomponist Giovanni Gabrieli, kapelmeester van de San Marco-basiliek. Ook zijn Lutherse leerlingen Heinrich Schütz en Michael Praetorius hebben Gabrieli’s reputatie tot ver in het zeventiende-eeuwse Duitsland levend gehouden. De productieve Schütz componeerde bijna vijfhonderd vocale barokwerken met de meest uiteenlopende teksten, technieken en bezettingen. Hij schreef het polyfone meesterstuk Exequiën (‘uitvaartplechtigheden’) in opdracht van ene Heinrich ‘Posthumus’ Reuß, een kunstminnende grootgrondbezitter, die het zich toevallig permitteren kon de voor hem geplengde tranen tot parels te laten stollen.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Tranen – Programmaboekje

Locaties:
za. 10 mrt. 2018 Noorderkerk, Noordermarkt 48, 1015 NA Amsterdam
zo. 11 mrt. 2018 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude


Franse Passie, het Requiem van Fauré in perspectief

za. 25 nov. 2017 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
zo. 26 nov. 2017 Dominicuskerk Amsterdam 15.45 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Kamerorkest Club Classique

Benjamin Wagemakers – jongenssopraan
Jan Willem Baljet – bariton

Francis Poulenc – Quatre motets pour un temps de pénitence
Olivier Messiaen – O sacrum convivium
Thierry Machuel – Psaume 50
Gabriel Faure – Requiem

Fauré over zijn Requiem: “Ik heb het nergens voor gecomponeerd … gewoon voor het plezier, als u me dat toelaat te zeggen!”

 

Fauré had geen bombastische dodenmis voor ogen toen hij zijn Requiem schreef. Hij beschouwde het eerder als ‘slaapliedje’. “Zo zie ik de dood, als een blijde overlevering en een streven naar de blijdschap hierboven.” Deze woorden indachtig brengt de Amsterdamse Cantorij een authentieke, intieme uitvoering van het Requiem van Fauré, zoals dit monumentale muziekstuk op 16 januari 1888 in ‘zijn’ Madeleinekerk in Parijs zal hebben geklonken.
Voorafgaand zingen we een drietal a-capella werken van religieus geïnspireerde Franse componisten na Fauré: het speelse Quatre motets pour un temps de pénitence van Poulenc, waarin Franse renaissance, gregoriaanse muziek en jazz samenkomen; O sacrum convivium van Olivier Messiaen, een contemplatieve aanklacht tegen de melodieuze lichtvoetigheid van Poulenc en zijn Groupe des Six; en tot slot het fugatische Psaume 50 van de spraakmakende, nog levende componist Thierry Machuel. Deze stukken over lijden en dood ademen, net als het Requiem, alle een sfeer van hoop en bevrijding. Noem het, paradoxaal genoeg, joie de vivre.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Franse Passie – Programmaboekje

Locaties:
za. 25 nov. 2017 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 26 nov. 2017 Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam


Salon Latino – Zuid-Amerikaanse zang, swing en tango

Salon Latino 2 juli 2017

za. 8 juli 2017 Amstelkerk Amsterdam 15.30 uur
zo. 9 juli 2017 Dorpskerk Abcoude 15.30 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Met medewerking van:
Vincent van Amsterdam – accordeon
Wiesje Nuiver – viool
Arjan Sikking en Marianne van Berlo
van Dansschool Tango Amsterdam

Wees welkom op onze Salon Latino, een wervelende middag vol Zuid-Amerikaanse zang, swing en tango. Poëzie voor het oor en gymnastiek voor het hart.

Op het programma enkele beroemde Braziliaanse koorstukken, zoals de Berimbau, een jazzy lied van de dichter-muzikant-bohemien Vinícius de Moraes, die ‘heimwee naar het leven’ zei te hebben en een fles whisky beschouwde als een trouwe mensenvriend. Het stuk bezingt behalve het gelijknamige eensnarige instrument, vooral een verloren liefde.

En Sabia coraçao de uma viola van Aylton Escobar op een melancholische tekst van de beroemde dichter Orlando de Brito, gaat in wezen niet over de viola (gitaar), maar over de fijne kneepjes van de verleidingskunst.

Opgeluisterd door een accordeon, een viool en een vurig danspaar is tijdens de salon ook volop de Argentijnse tango te beleven. We zingen in een arrangement voor de stem (‘da-di-dom’) de Vier seizoenen van Buenos Aires van Astor Piazzolla, de grootste bandoneonspeler aller tijden. Let op: Vivaldi is hier ver te zoeken. Tot slot het hartverscheurende Adiós Nonino (‘Vaarwel opaatje’), dat Piazzolla naar verluidt in een middagje improviseerde nadat hij zijn vader verloor. Enfin, dit muziekstuk behoeft nauwelijks nog toelichting sinds ‘de’ traan van Maxima op haar bruiloft.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Salon Latino – Programmaboekje

Locaties:
za. 8 juli 2017 Amstelkerk, Amstelveld 10, 1017 JD Amsterdam
zo. 9 juli 2017 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude


Lagrime di San Pietro – Orlando di Lasso

Lagrime april 2017

za. 22 apr. 2017 Waalse Kerk Amsterdam 20.15 uur
zo. 23 apr. 2017 Dorpskerk Abcoude 15.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Blokfluiten:
Marjan Banis, Bert Honig
Gamba’s:
The Spirit of Gambo met Freek Borstlap, Thomas Baeté, Liam Fenelly, Ivanka Neeleman, Geesje Liedmeier
Orgel:
David Jansen

Toen de beroemde Renaissancecomponist Orlando di Lasso in 1594 zijn einde zag naderen, schreef hij, door somberheid gekweld, dit zevenstemmige meesterwerk: over de stadia van verdriet die Petrus doormaakt na zijn verloochening van Jezus. Nog een laatste maal wist Di Lasso ondanks zijn depressies zijn meesterschap te tonen.

De compositie bestaat uit twintig geestelijke gezangen in de volkstaal (madrigalen) en een motet in het Latijn. Voor de madrigalen verklankte Di Lasso verzen van de destijds omstreden Italiaanse dichter Luigi Tansillo. Emoties en zelfs woorden uit het gedicht zijn in de muziek herkenbaar, zoals het kraaien van de haan, het vliegen van pijlen, het strompelen van een manke. Al dat oorstrelende berouw mag de ontrouwe volgeling niet baten. Gedreven door schuld, angst, schaamte wenst Petrus tenslotte niets liever dan dat het ‘onwaarachtige’ leven uit hem wegvloeit. Een parallel met het naderende einde van Di Lasso’s leven ligt voor de hand.

De Amsterdamse Cantorij zal de Lagrime in wisselende ensembles uitvoeren, ondersteund door twee blokfluiten, een orgel en vijf gonzende gamba’s. Het concert duurt een uur.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Lagrime – Programmaboekje

Locaties:
za. 22 apr. 2017 Waalse kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam
zo. 23 apr. 2017 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude


Gedramatiseerde versie van de Matthäuspassie van J.S. Bach

Johann Sebastian Bach 2

za. 18 mrt. 2017 Muziekgebouw aan het IJ, A’dam 15.00 uur

Na de Johannes Passion waagt de IJ-Salon zich nu ook aan de Olympus van onze muziekcultuur: de Matthäus Passion van J.S. Bach. Een iconisch werk dat nauwelijks introductie behoeft.

Uiteraard geeft de IJ-Salon er zijn eigen draai aan. Een complete Matthäuspassie in de gedramatiseerde versie van Carel Alphenaar, met preek en al.

Uitvoerenden:
Jan-Willem Schaafsma – evangelist
Huub Claessens – Christus
Renate Arends – sopraan
Rosina Fabius – alt
Jeroen de Vaal – tenor
Robbert Muuse – bas
Felix van den Hombergh – dirigent
De Amsterdamse Cantorij
Nationaal Kinderkoor
Musici van het Koninklijk Concertgebouworkest

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Matthäus Passion 2016 – Programmaboekje © IJ-Salon

Locatie:
za. 18 mrt. 2017 Muziekgebouw aan het IJ, Piet Heinkade 1, 1019 BR Amsterdam


Felix50!

flyer-f-50-klein_orig

za. 12 nov. 2016 Dominicuskerk Amsterdam 20.15 uur
zo. 13 nov. 2016 H. Bavokerk Heemstede 15.15 uur

De Amsterdamse Cantorij, Doulce Memoire, Coro Encanto, Projectkoor 023, Koor FeniX en het VU-orkest, het geheel o.l.v. Felix van den Hombergh

Dirigent en componist Felix van den Hombergh is 50 geworden!

Reden voor een groot feest: al zijn koren én het VU-orkest staan op het podium met een bijzonder programma. Met als hoogtepunt de Psalmensymfonie van Igor Stravinsky. Bovendien is het zelden uitgevoerde 17-stemmige Magnificat van Giovanni Gabrieli te horen. Tenslotte vier composities van Felix van den Hombergh zelf: Algoritmus, NeÞuns (Synfonia Chorale III), Then shall you truly dance en 50-ST; dit laatste werk werd speciaal voor dit programma geschreven.

Een feest om naar uit te zien!
Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Felix50 – Programmaboekje

Locaties:
za. 12 nov. 2016 Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam
zo. 13 nov. 2016 H. Bavokerk, Herenweg 88, 2101 MP Heemstede


Mate Saule – Koormuziek aan de Oostzee

Mate Saule juni 2016

vr. 24 juni 2016 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
zo. 26 juni 2016 Waalse Kerk Amsterdam 15.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

m.m.v.
Eric Bleijs – Shaman Drum
Kristina Kuprytė – Kanklės

De Amsterdamse Cantorij voert deze zomer een afwisselend programma uit met muziek uit Polen, Litouwen, Letland en Estland. Naast koorwerken die geïnspireerd zijn op volksmelodieën en -teksten, is er ook ruimte voor het experiment, met improvisaties, klankclusters en minimal music-invloeden.
Religieus werk van Vytatutas Miškinis en Krzysztof Penderecki wordt afgewisseld met de heidense klanken van Raua Needmine van Veljo Tormis. Daartussen is ruimte voor minder bekende componisten als de Est Pärt Uusberg, de Litouwse Raimonda Skaibeikaitė en de Letse Maija Einfelde. Ook ontbreken grotere namen als Mikołaj Górecki en Pēteris Vasks niet. De laatste componist schreef het titelwerk van dit programma: Mate Saule (Moeder Zon). Een concert dus met veel verscheidenheid, met nieuwe en vertrouwde klanken.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Mate Saule – Programmaboekje

Locaties:
vr. 24 juni 2016 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 26 juni 2016 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam

Voorprogramma Nederlands Kamerkoor

De Amsterdamse Cantorij heeft één werk van dit programma, Raua Needmine van Veljo Tormis, uitgevoerd als voorprogramma van een concert van het Nederlands Kamerkoor, op zaterdagavond 28 mei in Muziekgebouw aan het IJ: Händels Israël in Egypte.


Bach’s Johannes Passion in Amsterdam

Johannes Passion maart 2016
zo. 12 mrt. 2016 Muziekgebouw aan het IJ A’dam 15.00 uur
zo. 13 mrt. 2016 Dominicuskerk A’dam 20.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

In samenwerking met de IJ-Salon (musici van het Koninklijk Concertgebouworkest, o.l.v. Michael Gieler)

Solisten
Jan-Willem Schaafsma – Evangelist
Jasper Leever – Christus
Maartje Rammeloo – sopraan
Dave ten Kate – altus
Erik Slik – tenor
Jan-Willem Baljet – bas

Regie
Carel Alphenaar

De Amsterdamse Cantorij geeft in 2016 twee bijzondere uitvoeringen van de Johannes Passion van Bach. Het koor werkt in deze uitvoeringen samen met de IJ-Salon, bestaande uit musici van het Koninklijk Concertgebouworkest. Michael Gieler, de artistiek leider van de IJ-Salon (en solo-altviolist van het KCO), staat bekend om de energie waarmee hij een zeer divers publiek klassieke muziek laat beleven. Met zijn IJ-Salon doet hij dat altijd op verrassende wijze, waarbij een concert nooit ‘zomaar’ een concert is.

De IJ-Salon neemt samen met de Amsterdamse Cantorij de Johannes Passion onder handen in een geënsceneerde versie. Het lijdensverhaal wordt door het koor en de solisten ‘op het toneel gezet’. De evangelist is de betrokken verteller van het verhaal waarin Jezus en Pilatus de hoofdrol spelen. Het koor vertolkt de heftige emoties van het volk, en neemt een beschouwende rol op zich in de koralen. De terughoudende regie van de ervaren dramaturg Carel Alphenaar zorgt er voor dat de enscenering de muzikale uitdrukking ondersteunt en versterkt, maar dat de muziek zelf in alle opzichten de boventoon blijft voeren.

Het project is onderdeel van het International Bach Festival, dat eind maart zijn voltooiing vindt op Gran Canaria. Voor de Amsterdamse Cantorij, opgegroeid en groot geworden in de traditie van een concertante en authentieke uitvoeringspraktijk, is dit project een nieuwe uitdaging waar het koor zich enorm op verheugt: wég met die bladmuziek, en de focus geheel op de stem, de tekst, de handeling en de muziek!

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Johannes Passion – Programmaboekje

Locaties:
za. 12 maart 2016 Muziekgebouw aan het IJ, Piet Heinkade 1, 1019 BR Amsterdam
zo. 13 maart 2016 Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam


Requiem van W.A. Mozart

cantorij-requiem-300px

za. 31 okt. 2015 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
zo. 1 nov. 2015 Dominicuskerk A’dam 15.00 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Solisten
Marc Pantus – Bas
Joost van Velzen – Tenor
Helena van Heel – Alt
Anitra Jellema – Sopraan

Instrumentaal ensemble van de Amsterdamse Cantorij

Voor het eerst in de geschiedenis van de Amsterdamse Cantorij staat Mozart op het programma. En dan voeren we meteen ook diens sublieme Requiem uit, naast vier kortere stukken van Mozart. Het programma begint echter eigentijds, met het bijzondere Lacrimosa van de hedendaagse Litouwse componist Mindaugas Urbaitis. Dit Lacrimosa is gebaseerd op de weinige maten die Mozart van dit deel componeerde. Urbaitis bouwde daar in deze a capella-compositie een heel netwerk van motieven omheen. Dit moderne stuk vormt de opmaat voor het Mozart-programma. In chronologische volgde zingt de Amsterdamse Cantorij vier liturgische stukken, die Mozart in verschillende periodes van zijn leven componeerde. Van zijn allervroegste compositie voor a capella-koor, God is Our Refuge, tot het beroemde Ave verum corpus, een van zijn laatste werken.

Na de pauze is het tijd voor het Requiem. Zoals bekend stierf Mozart voordat hij deze allerlaatste compositie kon afronden. Het werk werd kort na zijn overlijden voltooid door een leerling, Frans Xaver Süssmayer. Die versie brengen wij ten gehore. De uitvoeringen vinden plaats in het weekende van Allerzielen, wanneer een Requiem-mis bijzondere betekenis heeft.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Mozart Requiem – Programmaboekje

Locaties:
za. 31 okt. 2015 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 1 nov. 2015 Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam


Tenebrae – Lamentations & Responsories

cantorij-tenebrae-300px
vr. 27 mrt. 2015 Dorpskerk Abcoude 21.15 uur
za. 28 mrt. 2015 Waalse Kerk Amsterdam 21.15 uur
do. 2 apr. 2015 H. Wesselink College Amstelveen 21.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Het nieuwe programma van de Amsterdamse Cantorij belooft een bijzondere ervaring te worden. We zingen twee stukken: de Lamentations of Jeremiah van Thomas Tallis uit de 16de eeuw en de Tenebrae Responsories van James MacMillan uit 2006.
Voor dit concert grijpen we terug op een oude traditie in de Goede Week: in de laatste drie dagen voor Pasen wordt op het donkerste moment van de dag een selectie uit de Klaagzangen van Jeremia gebeden of gezongen. Deze diensten worden de ‘donkere metten’ genoemd, Tenebrae in het Latijn. Deze vormen met hun meditatieve karakter een van de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Zij vinden plaats bij het invallen van de duisternis. Geleidelijk dooft het licht en aan het einde van de dienst is het helemaal donker.
Van Jeremia’s Klaagzangen zingen we de klassieke toonzetting van Thomas Tallis voor vijfstemmig koor, een nog altijd beklemmend en expressief werk. Deze teksten horen thuis op Witte Donderdag. Tegenhanger vormen drie Tenebrae Responsories van de hedendaagse componist James MacMillan, waarvoor hij teksten voor Goede Vrijdag gebruikte. Deze indrukwekkende stukken zijn geschreven voor achtstemmig koor en vragen van de zangers het uiterste op het gebied van stemgebruik en expressiviteit. In ons concert voeren we het werk van MacMillan uit tussen deel 1 en deel 2 van Tallis.

Vanwege het karakter van het concert is de aanvang later dan u gewend bent: om 21.15 uur. Het concert eindigt om 22.00 uur.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Tenebrae – Programmaboekje

Locaties:
vr. 27 mrt. 2015 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
za. 28 mrt. 2015 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam
do. 2 apr. 2015 Herman Wesselink College, Startbaan 3, 1185 XP Amstelveen


Ultimi miei sospiri – Vlaamse polyfonie uit de 15de en 16de eeuw

cantorij-sospiri-300px
vr. 23 jan. 2015 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
zo. 25 jan. 2015 Engelse Kerk A’dam 15.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

m.m.v. Mazacrocha & Friends,
renaissance blokfluiten

Ph. Verdelot – Ultimi miei sospiri
Ph. de Monte – Missa Ultimi miei sospiri
G. Dufay – Anima mea liquefacta est
L. Compère – Genuit puerpera
J. Obrecht – Beata es, Maria
J. Richafort – Salve Regina
G. de Wert – Quiescat vox tua
A. Busnois – Je ne puis vivre ainsy
A. Agricola – Fortuna desperata
J. Desprez – Cueur langoureulx
N. Gombert – Je pens congie
C. de Rore – Calami sonum ferentes

In de muziekgeschiedenis telt de componeerkunst van de meesters van de Lage Landen als het hoogst haalbare in hun tijd. De ontwikkeling van de rijke polyfone stijl van ‘de Nederlanders’ groeide door verschillende generaties in de 15de en 16de eeuw. Men spreekt dan van de Eerste tot en met de Vijfde Vlaamse School.
Aan de hand van het madigraal ‘Ultimi miei sospiri’ van de Fransman Philippe Verdelot maken we een korte reis door deze scholen, onder meer via de mis die Philippe de Monte schreef op dit madrigaal. Verder brengen we werken van o.m. Dufay, Des Prez, Richafort en Gombert in een wereldlijke context ten gehore.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Ultimi miei sospiri – Programmaboekje

Locaties:
vr. 23 jan. 2015 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 25 jan. 2015 Engelse Kerk, Begijnhof 48, 1012 WV Amsterdam


The American Dream

The American Dream sep. 2014
vr. 26 sep. 2014 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
zo. 28 sep. 2014 Dominicuskerk A’dam 15.00 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

m.m.v.
Gerrie Meijers – piano en orgel
diverse slagwerkers

O. Gjeilo – Spheres (uit: Sunrise Mass)
N. Rorem – Lord, How Lovely Is Thy Dwelling Place
Ch. Ives – Psalm 90
E. Whitacre – When David Heard
Ch. Ives – General William booth enters into Heaven
E. Carter – To Music
Ph. Glass – Knee Play I & III (uit: Einstein on the Beach)
M. Feldman – Christian Wolff in Cambridge
E. Whitacre – Leonardo Dreams of His Flying Machine

 

In het concert The American Dream van de Amsterdamse Cantorij klinken koorwerken uit de Verenigde Staten, met en zonder begeleiding, uit de 19e, 20e en 21e eeuw. De leidraad daarbij is de Droom die Amerikanen tot Amerikanen maakt.
Tot het begin van de 20e eeuw was de Amerikaanse serieuze muziek heel erg schatplichtig aan de Duitse Romantiek. Charles Ives was de eerste componist die een Amerikaanse muziek voorstond die op zichzelf stond. Hij ging experimenteren met Amerikaanse hymnes, volksliederen en andere eigenheden om daarmee een Amerikaanse stijl te creëren. Hij had evenwel vrijwel geen bijval, dus dit bleef zijn droom. In zijn Psalm 90, zijn vertrouwde elementen (orgel, psalmtekst en eenstemmige hymnes) gecombineerd met nieuwe, zoals klokken, atonaliteit en clusters. General William Booth Enters Into Heaven (het andere werk van Ives in dit programma) is een beschrijving van een droom van hoe het er aan toe zou kunnen gaan wanneer Booth, de oprichter van het Leger des Heils, in de hemel aankomt met al zijn bedelaars en leprozen.
Ola Gjeilo is van oorsprong een Noor. Hij liet zijn droom uitkomen door te emigreren naar de VS, waar de Amerikaanse Droom natuurlijk is ontstaan. Het stuk dat we van hem uitvoeren (Spheres, uit de Sunrise Mass) heeft een zeer etherische uitstraling en past ook daarom heel erg in het thema.
Leonardo Dreams of His Flying Machine van Eric Whitacre is het uitgangspunt voor dit programma, maar ook het andere stuk, When David Heard is natuurlijk een droom (of liever gezegd een nachtmerrie), namelijk dat je eigen kind komt te overlijden. De tekst van Carter’s To Music sluit op het vliegthema van Leonardo, maar heeft door de slaap ook connecties met dromen.
De stukken uit Einstein On The Beach zijn eigenlijk entractes uit deze opera en vertegenwoordigen een soort dream state, waarin Einstein nadenkt en filosofeert over getallen.
Christian Wolff in Cambridge van Morton Feldman gaat over de intuïtieve relatie tussen deze twee componisten. Niet expliciet een droom, waar wel iets niet geheel grijpbaars.
Rorem’s Lord, How Lovely is Thy Dwelling Place tenslotte sluit tekstueel aan op het Droomthema met de verwijzingen naar de voorhoven van de Heer (cours).

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij -The American Dream – Programmaboekje

Locaties:
vr. 26 sep. 2014 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 28 sep. 2014 Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam


Matthäus Passion J.S. Bach

Matthaus Passion Amsterdam

vr. 28 mrt. 2014 Dorpskerk Abcoude 19.30 uur
za. 29 mrt. 2014 Dominicuskerk A’dam 19.30 uur
zo. 30 mrt. 2014 Dominicuskerk A’dam 14.30 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Solisten
Nico van der Meel – Evangelist
Matthew Baker – Christus
Marjon Strijk – Sopraan (29 en 30 maart)
Nikki Treurniet – Sopraan (28 maart)
Dave ten Kate – Altus
Raphael Höhn – Tenor
Marc Pantus – Bas

Jongenskoren
Jongenskoor Koorschool St. Bavo Haarlem (28 en 29 maart)
Nationaal Jongenskoor (30 maart)

Barokorkest van de Amsterdamse Cantorij

Bach’s Matthäus Passion

‘Erbarme dich, mein Gott!’. Heb medelijden, mijn God. Het lijdensverhaal van Christus zoals opgetekend door Mattheus en getoonzet door Bach kent een bijzondere dramatiek. Bach componeerde zijn Matthäus Passion, anders dan zijn andere passies, als een werk voor twee koren. Deze ‘dubbelkorigheid’ geldt ook voor het orkest. De koren gaan in tekst en muziek vaak een dialoog met elkaar – en met de solisten – aan, maar vinden elkaar ook in de gezamenlijke meerstemmigheid van de koralen.

Al 55 jaar staan de werken van Johann Sebastian Bach op het repertoire van de Amsterdamse Cantorij. In ons lustrumjaar 2014 voeren wij voor het eerst zijn Matthäus Passion uit. We willen daar natuurlijk ook een prachtige productie van maken. We hebben veel inspiratie gekregen door de workshop die Ton Koopman – Bach-kenner bij uitstek – op 24 februari aan ons heeft gegeven. Naast Nico van der Meel als evangelist hebben we een keur aan gevestigde en jonge topzangers aangetrokken voor de aria’s en recitatieven. De Cantorij is uitgebreid met projectzangers, het Barokorkest van de Amsterdamse Cantorij is volledig dubbel bezet met barokmusici van internationaal niveau. Twee van Nederlands beste jongenskoren maken deze uitgebreide bezetting (afwisselend) compleet.

De uitvoering van de Matthäus Passion is een memorabel moment in de geschiedenis van het koor, dat we met veel luisteraars willen delen. We nodigen u graag uit voor een van onze concerten in de avond of voor onze matinee!

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Matthäus Passion 2014 – Programmaboekje(2)

Locaties:
vr. 28 mrt. 2014 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
za. 29 mrt. 2014 Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam
zo. 30 mrt. 2014 Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam

Workshop Ton Koopman

Op maandag 24 februari 2014 gaf Ton Koopman een workshop ‘Matthäus Passion’ aan de Amsterdamse Cantorij, ter voorbereiding op de uitvoeringen van de Matthäus Passion op 28, 29 en 30 maart in Abcoude en Amsterdam. Dit is een korte impressie van de workshop.

Enkele publiekreacties op onze uitvoering van de Matthäus Passion:
– De oproerkoren waren vol woede. De koralen werkelijk prachtig.
– Alles klopte, de dramatiek, de prachtige solo’s, koralen, de akoestiek van de Dominicus en het originele barokorkest.
– Goede solisten; de counter was een aangename verrassing, de evangelist droeg zeker ook bij aan de dramatisering en het koor was subliem.
– Het verhaal werd helder en meeslepend vertolkt.
– Gefeliciteerd met de werkelijk práchtige uitvoering! Zo professioneel.
– Een van de mooiste die ik heb gehoord.
– De drie koren (heel mooi, het jongenskoor tussen de beide andere koren!), het orkest en de solisten onder leiding van een zeer strak en sterk dirigerende Felix van den Hombergh.
– Kostbare herinnering aan deze dagen en deze unieke concerten.


Klavier en Koor

Amsterdamse Cantorij Klavier en Koor - 300px
vr. 29 nov. 2013 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
zo. 1 dec. 2013 Waalse Kerk Amsterdam 15.00 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh
met Annette Rogers, piano

G. Frid – Concerto pour piano et choeur
J. Mul – La clef des songes
B. Bartók – Vier Slowaakse volksliederen voor piano en gemengd koor
M. Reger – Drei Chöre (Op. 6): Trost, Zur Nacht, Abendlied
J. Brahms – Drei Quartette
R. Schumann – Liederen voor vrouwenkoor (Op. 114): Nänie, Triolett, Spruch
F. Schubert – Ständchen für Alt-Solo, Männerchor und Klavier
E. Whitacre – Little Birds

Het programma Klavier en Koor is samengesteld uit werken die alle worden uitgevoerd met koor en piano, meestal in de setting van koorzang met pianobegeleiding. Voor de pauze romantisch repertoire uit Duitsland: drie vrouwenkoren van Schumann, drie koorstukken van Reger – al eerder door de Amsterdamse Cantorij uitgevoerd – en de relatief onbekende Quartette van Brahms; daarnaast het beroemde Ständchen van Schubert voor altsolo, mannenkoor en piano. Na de pauze werken uit de 20e eeuw uit verschillende landen: van de Hongaar Bartók de vier Slowaakse volksliederen, van de Nederlander Jan Mul La clef des songes, humoristisch getoonzette droomduidingen, en van de Amerikaan Eric Whitacre het stuk Little Birds, waarin behalve gezongen ook gefloten wordt. Bijzonder is het laatste werk, van de Hongaars-Nederlandse componist Géza Frid, dat Concerto pour piano et chœur heet en ook daadwerkelijk een pianoconcert met koorbegeleiding is.

Programmaboekje:
Amsterdamse Cantorij – Klavier en Koor – Programmaboekje

Locaties:
vr. 30 nov. 2013 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 1 dec. 2013 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam


De la Cour, des Chapelles et Églises

2013-poster-247x360px

vr. 7 juni 2013 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
za. 8 juni 2013 Waalse Kerk Amsterdam 20.15 uur
zo. 9 juni 2013 Bonifatiuskerk Oldeberkoop 15.00 uur

De Amsterdamse Cantorij en Barokensemble Eik en Linde
o.l.v. Felix van den Hombergh en Franc Polman (viool)

Nikki Treurniet – sopraan
Sára Gutvill – mezzo-sopraan
Raphael Höhn – tenor
Jonathan Alvarado – tenor
João Luis Veloso Paixão – bariton

J.B. Lully – Ouverture uit opera ‘Atys’ LWV 53 (1676)
J.Ph. Rameau – Motet Laboravi Clamans (1722)
M.A. Charpentier – Dixit Dominus H.204
H. Dumont – Grand motet Magnificat (1663)
M. Marais – Symphonies d’Alcione (1706)
M.R. Delalande – Grand Motet ‘De Profundis’ S.23 (1689)

 

In dit programma werkt de Amsterdamse Cantorij samen met Barokensemble Eik en Linde,
gespecialiseerd in oude muziek.

Locaties:
vr. 7 juni 2013 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
za. 8 juni 2013 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam
zo. 9 juni 2013 Bonifatiuskerk, Willinge Prinsstraat 2, 8421 PE Oldeberkoop


Lasciate mi morire

Lasciate mi morire feb. 2013

vr. 1 feb. 2013 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
za. 2 feb. 2013 Waalse Kerk Amsterdam 20.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Op 1 en 2 februari 2013 zal de Amsterdamse Cantorij een gevarieerd progrmma uitvoeren met madrigalen uit Engeland, Nederland en Italië. De Nederlandse componisten komen uit de twintigste eeuw (Manneke, Straesser en Van den Hombergh) en zijn in het Engels en Italiaans geschreven, de Engelse en Italiaanse componisten uit de zeventiende (Tomkins, Morley, Wilbye en Gesualdo) en zijn op hun beurt ook in het Engels en Italiaans geschreven, maar dan als moedertaal van de componist. Sluitstuk van het programma is het prachtige Lamento d’Arianna van Claudio Monteverdi, de componist van wie we na de Mariavespers maar moeilijk afscheid kunnen nemen.

Het madrigaal is een vorm die ontstaan is in de Renaissance, eerst als dichtvorm, daarna als muzikale vorm. In de muziek kenmerkt het madrigaal zich door de (soms overdreven) kleuring van de tekst, zodat in de zeventiende eeuw wel eens misprijzend werd gesproken van madrigalisme, als de zetting van een tekst te larmoyant was. Het specifieke tekstgerichte karakter van madrigalen maakt ze zeer afwisselend om uit te voeren en ook te beluisteren: de inhoud van het lied komt veel directer bij de luisteraar aan.

In de twintigste eeuw ondervond het madrigaal een opleving na ongeveer twee eeuwen gezwegen te hebben en Nederland is niet het enige land waar dat het geval was. De stijl van de nieuwere composities in nog diverser dan van de oudere, onder meer omdat de twintigste-eeuwse componist op geheel eigen wijze met het begrip madrigaal omgaat.

Al met al een programma met schitterende a capellamuziek, waarin de tekst en de uitdrukking daarvan een centrale rol speelt.

Locaties:
vr. 1 feb. 2013 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
za. 2 feb. 2013 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam

Koorbiënnale Haarlem – Hofjesconcerten

Tijdens de 7e editie van de Koorbiënnale Haarlem zingt de Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh enkele werken (Monteverdi en Straesser) uit het programma Lasciate mi morire. Voor meer informatie: zie www.koorbiennale.nl.

Locatie:
za. 29 juni 2013, Hofje In den groenen tuin, Warmoesstraat 23, 2011 HN Haarlem, 12.30-12.55 uur


Monteverdi: Vespro della Beata Vergine – Maria Vespers (1610)

Maria Vespers juni 2012

vr. 21 sep. 2012 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
za. 22 sep. 2012 Noorderkerk Amsterdam 20.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Marjon Strijk – sopraan
Merel Kriegsman – sopraan
Marcel Beekman – tenor
Harry van Berne – tenor
Jelle Draijer – bas
Matthijs Mesdag – bas

Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Marcel Zijlstra
Het Barokorkest van de Amsterdamse Cantorij

Op 21 en 22 september 2012 zal de Amsterdamse Cantorij de Vespro delle Beata Vergine (ook bekend als de Mariavespers) uitvoeren. Het koor werkt samen met de Schola Cantorum Amsterdam, het Barokorkest van de Amsterdamse Cantorij en met zes uitnemende solisten. Nadat de Cantorij het werk in 1971 – als eerste niet-professioneel koor in Nederland – programmeerde, werd dit tot 1983 een (twee)jaarlijkse traditie. Sindsdien voerde de Amsterdamse Cantorij de Mariavespers nog twee keer uit, in 1986 en in 1994. Nu, bijna twintig jaar later, voeren we opnieuw Vespro delle Beata Vergine uit, een compositie die net zo met de historie van het koor verbonden is als de Johannes Passion en de Hohe Messe van Bach.

De opbouw van de Mariavespers is geheel volgens de traditie van de vespers in een kloostergebed, maar de vijf psalmen die daarin thuishoren, zijn door Monteverdi groots opgezet en elk voorzien van een Concerto, een begeleid zangstuk voor solostemmen. Hierna volgt één van de opvallendste delen uit het werk: een Sonata op de litanie “Sancta Maria, ora pro nobis”, een zeer uitgewerkt instrumentaal deel, waarboven de sopranen de Gregoriaanse litanie zingen. Na de hymne “Ave maris stella” volgt dan nog het grootse Magnificat, dat evenals de rest van het stuk geheel is gecomponeerd op de cantus firmus uit het Gregoriaans. Alles bij elkaar een buitengewone belevenis voor uitvoerenden en toehoorders!

Locaties:
vr. 21 sep. 2012 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
za. 22 sep. 2012 Noorderkerk, Noordermarkt 48, 1015 NA Amsterdam


Via Crucis – passieprogramma

Via Crucis mrt. 2012

za. 24 mrt. 2012 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
zo. 25 mrt. 2012 Waalse Kerk Amsterdam 16.00 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh
m.m.v. Piet Hulsbos, harmonium

Via Crucis – Franz Liszt
Passion nach dem Evangelisten Johannes – Christoph Demantius
Lamentations a5 – Robert White

De Amsterdamse Cantorij voert dit voorjaar een passieconcert uit rondom het werk Via Crucis van Franz Liszt. Bij dit werk wordt meestal een orgel of een piano gebruikt. De Amsterdamse Cantorij zal in dit concert echter begeleid worden door harmonium, wat aansluit bij het idee van de componist om Via Crucis in de open lucht uit te voeren, bijvoorbeeld in een galerij met de Kruiswegstatiën.

Vóór de pauze klinken de Lamentations van Robert White (16e eeuw) en de Johannes Passion van Christoph Demantius (1631). Het eerste werk is een vijfstemmige zetting van een gedeelte uit de klaagzangen van Jeremia, die in de Christelijke traditie te horen zijn in de zogeheten donkere metten, op de laatste drie dagen voor Pasen. Vooral in Engeland zijn er prachtige meerstemmige zettingen van deze tekst geschreven; daar hoort de eigenzinnige versie van White bij.
Het tweede werk is een zogeheten Figuralpassion: een passiezetting waarin het evangelieverhaal en de personen uit het passieverhaal geheel door het koor zonder begeleiding wordt gezongen in drie grotere delen. Een compositie vanuit een grote menselijke inleving, die kenmerkend is voor de baroktijd.

Locaties:
za. 24 mrt. 2012 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 25 mrt. 2012 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam


A Boy was Born/O Magnum Mysterium

A Boy was born dec. 2011

za. 10 dec. 2011 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
zo. 11 dec. 2011 Waalse Kerk Amsterdam 15.00 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh
m.m.v. het Roder Jongenskoor

De Amsterdamse Cantorij voert in december ‘A Boy was Born’ van Benjamin Britten uit, samen met één van Nederlands beste jongenskoren, het Roder Jongenskoor. Dit stuk is Brittens eerste grote werk voor koor en zet hem meteen neer als een belangrijke twintigste-eeuwse koorcomponist. De teksten van dit werk zijn veelal middeleeuwse carols.

In dit programma wordt een intrigerende combinatie gemaakt met de welbekende ‘Quatre motets pour le temps de Noël’ van Francis Poulenc op traditioneel kerkelijke teksten. Deze teksten inspireerden ook andere componisten, ruim voor en kort na Poulenc.

Uitgevoerd zullen worden: ‘O magnum mysterium’ van William Byrd (1607) en Morten Lauridsen (1994), ‘Videntes Stellam’ van Orlando di Lasso (1562), ‘Quem vidistis, pastores?’ van Cypriano de Rore (1595), ‘Hodie Christus natus est’ van Giovanni Gabrieli (1603).

Locaties:
za. 10 dec. 2011 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 11 dec. 2011 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam


De Fonograaf

De Fonograaf juni 2011za. 25 juni 2011 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
zo. 26 juni 2011 Waalse Kerk Amsterdam 20.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh
m.m.v. Raphaela Danksagmüller (duduk)

Het programma De Fonograaf belicht het werk van enkele componisten die aan het begin van de 20e eeuw uitvoerig onderzoek hebben gedaan naar de volksliederen in hun land en daar vervolgens prachtige koorwerken mee hebben gecomponeerd.

Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk Zoltán Kodály, die samen met Béla Bartók met de fonograaf (een opname-apparaat, uitgevonden door Edison) langs de boerderijen in Hongarije en later ook Slowakije en Bessarabië (nu West-Roemenië) ging, om daar de volksmuziek voor het nageslacht te bewaren. Maar ook elders waren componisten met hetzelfde bezig: in Litouwen de schilder/componist Mikolajus Čiurlionis, in Estland de meer religieus georiënteerde Cyrillus Kreek. Hij noteerde ook wat hij noemde Religieuze Volksliederen, veelal van oorsprong Duitse gezangen uit de Lutherse kerk, waar in de loop der tijd nieuwe, Estse teksten op waren ontstaan.
Vierduizend kilometer verderop, in Armenië, deed Komitas Vartabet eigenlijk hetzelfde. Waarschijnlijk heeft hij van alle genoemde componisten het meeste verzameld.
Als laatste werk op het programma staat een stuk van de nog levende Veljo Tormis, een waardige opvolger van Kreek. Hij heeft weliswaar niet alles zelf verzameld, maar heeft wel een enorme hoeveelheid (koor)composities op zijn naam staan, waarin hij gebruikt maakt van de volksmuziek uit zijn land en directe omgeving, ook in uitgestorven talen als Lijflands (Letland) en Karelisch (Finland).

In dit programma trachten wij niet alleen de rijkdom van de oorspronkelijke melodieën, maar ook de kundigheid van bewerken van deze componisten te demonstreren door middel van een kort overzicht uit elk land.

Locaties:
za. 25 juni 2011 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 26 juni 2011 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam

Koorbiënnale Haarlem – Hofjesconcerten

Tijdens de 6e editie van de Koorbiënnale te Haarlem zingt de Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh enkele werken uit het programma De Fonograaf. Voor meer informatie: zie www.koorbiennale.nl.

Locaties:
zo. 3 juli 2011, Frans Loenenhofje, Witte Herenstraat 24, Haarlem, 12.40-13.00 uur
zo. 3 juli 2011, Hofje van Oorschot, Kruisstraat 44, Haarlem, 14.00-14.20 uur


J.S. Bach – Johannes Passion

Johannes Passion apr. 2011

vr. 1 apr. 2011 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
za. 2 apr. 2011 Waalse Kerk Amsterdam 20.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Harry van Berne – tenor (evangelist)
Jelle Draijer – bas (Christus)
Merel Kriegsman – sopraan
Jean Sébastien Beauvais – counter
Falco van Loon – tenor
Kees Jan de Koning – bas

Het Barokorkest van de Amsterdamse Cantorij

De Amsterdamse Cantorij voert in de paastijd de Johannes Passie van J.S. Bach uit. Hoewel Bach de Johannes eerder componeerde dan de Matthäus, is hij er z’n hele leven aan blijven werken, waardoor er meerdere versies bestaan. De Cantorij voert de versie uit met het magistrale openingskoor “Herr, unser Herrscher”. De Johannes Passie is niet een ’tweede Mattheus passie’, maar heeft een eigen herkenbaar karakter. Het is een echte ‘koorpassie’: het koor is niet alleen reflectief aanwezig, maar mengt zich actief in het verhaal. De koren zijn vaak fel en virtuoos. Is Jezus in de Matthäus een lijdzaam slachtoffer, in de Johannes is hij strijdbaar.

De concerten worden mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het VSBfonds, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en overige sponsoren. Het concert in Abcoude komt tot stand in samenwerking met de Kulturele Stichting Abcoude Baambrugge.

Locaties:
vr. 1 apr. 2011 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
za. 2 apr. 2011 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam


Petite Messe Solennelle – G. Rossini

Petite Messe Solennelle nov. 2010

za. 19 nov. 2010 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
zo. 20 nov. 2010 Waalse Kerk Amsterdam 15.00 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Quink Vocaal Ensemble:
Marjon Strijk – sopraan
Elsbeth Gerritsen – alt
Harry van Berne – tenor
Jasper Schweppe – bariton

Tadeu Duarte – piano
Piet Hulsbos – harmonium

Gioacchino Antonio Rossini (1792-1868) is met name bekend van zijn opera’s, maar aan het eind van zijn leven, in 1864, schreef hij ook een geestelijk werk, de Petite Messe Solennelle. De titel is een tikje ironisch, want klein is de mis allerminst: het is een bijna avondvullend werk met veel opzwepende lijnen en prachtige melodieën voor koor en solisten, met begeleiding van piano en harmonium. De bijzondere bezetting bij deze `kleine mis´ van Rossini inspireerde de hedendaagse componist Gavin Bryars (1943) tot het werk On Photography, een werk voor koor, piano en harmonium. Dit stuk uit 1983 is een lofzang op de opkomst van de fotografie in de tweede helft van de negentiende eeuw, de tijd waarin Rossini zijn Petite Messe Solennelle componeerde.

Locaties:
za. 19 nov. 2010 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
zo. 20 nov. 2010 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam


Um 1900 – Cornelius, Distler, Mahler, Reger, Wolf

Um 1900 juni 2010

vr. 11 juni 2010 Waalse Kerk Amsterdam 20.15 uur
zo. 13 juni 2010 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh
m.m.v. Daria van den Bercken – piano

Met het concert Um 1900 brengt de Amsterdamse Cantorij muziek uit de neoromantiek ten gehore. Deze stroming ontstond eind 19e eeuw, in reactie op het naturalisme. In de neoromantiek wordt ruimte geboden aan gevoelens en innerlijke observatie. In het programma Um 1900 staan vijf componisten uit die periode centraal, met religieuze en profane werken. Tezamen geven ze een typerend beeld van die tijd, die enerzijds behoudend en anderzijds vernieuwend en zoekend was, wat zowel in de muziek als in de teksten tot uitdrukking komt.

Op het programma staan het Requiem van Peter Cornelius; delen uit Geistliche Gesänge en Drei Chöre van Max Reger; het lied Ich bin der Welt abhanden gekommen van Gustav Mahler in een 16-stemmige bewerking van Clytus Gottwald; delen uit Kleine Chöre van Hugo Wolf; en vier liederen uit het Möricke-Chorliedbuch van Hugo Distler.

Enkele werken van Reger en Wolf worden begeleid door Daria van den Bercken, piano. Zij voert tevens twee intermezzi uit (www.dariavandenbercken.com).

Locaties:
vr. 11 juni 2010 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam
zo. 13 juni 2010 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude

Lunchconcert in De Duif

De Amsterdamse Cantorij zingt enkele werken van Um 1900 in de serie Zondagmiddag Lunchconcert in de Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam, zo. 21 mrt. 2010 12.00 uur.


J.S. Bach – Hohe Messe

Hohe Messe dec. 2009

vr. 11 dec. 2009 Dorpskerk Abcoude 20.15 uur
za. 12 dec. 2009 Waalse Kerk Amsterdam 20.15 uur

Jubileumconcert ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Amsterdamse Cantorij

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van Den Hombergh
m.m.v. het Barokensemble van de Amsterdamse Cantorij

Henriëtte Feith – sopraan
Michelle Mallinger – sopraan
Harm Huson – countertenor
Mitchell Sandler – bas

Het jubileumjaar wordt afgesloten met de ‘Hohe Messe’ van J.S. Bach. Met dit concert keert het koor terug naar haar wortels. De Cantorij werd 50 jaar geleden opgericht door Louis Mol met het uitdrukkelijke doel om barokmuziek authentiek uit te voeren. In die tijd was dat absoluut vernieuwend, met deze uitvoering willen we een hommage brengen aan Louis Mol en andere prominente pleitbezorgers van barokmuziek.

Locaties:
vr. 11 dec. 2009 Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude
za. 12 dec. 2009 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam


Toekomstmuziek

Toekomstmuziek juni 2009

vr. 12 juni 2009 RK Kerk Overveen 20.15 uur
za. 13 juni 2009 Waalse Kerk Amsterdam 20.15 uur

Jubileumconcert ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Amsterdamse Cantorij

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh
m.m.v. het Koper van het Koninklijk Concertgebouworkest,
aangevuld met houtblazers en slagwerk uit het KCO en
Marianne Selleger – mezzosopraan

Igor Stravinsky – Mis voor blazers en gemengd koor
Paul Hindemith – Apparebit Repentina Dies
Aaron Copland – In the Beginning
Felix van den Hombergh – première van de jubileumcompositie Then shall you truly dance!

Locaties:
vr. 12 juni 2009 RK Kerk, Korte Zijlweg 7, Overveen
za. 13 juni 2009 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam


Van Sweelinck tot Swingle

Van Sweelinck tot Swingle feb. 2009

za. 28 feb. 2009 Noorderkerk Amsterdam 14.00 uur

Highlights uit het repertoire van de Amsterdamse Cantorij

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

In dit programma van ongeveer een uur brengt de Amsterdamse Cantorij hoogtepunten uit haar a capella-repertoire. Na twee psalmen van Sweelinck klinkt La Bomba van Mateo Flecha, een zogenaamde ensalada. Geloof, ongeluk en muziek spelen hier door elkaar heen: schipbreukelingen roepen in doodsnood Maria en de heiligen om hulp en heffen na hun redding een door de gitaar begeleid danklied aan, een perfecte overgang naar het wereldse deel van het programma, waarin de nadruk ligt op natuur en romantiek. Naast werken van de Letse componist Peteris Vasks brengen we liederen ten gehore van o.a. Dvorak, Brahms en Schumann, die uitdrukking geven aan het romantische verlangen naar eenheid met de natuur. We besluiten het concert met lichtvoetige arrangementen van Ward Swingle, die net als Flecha de menselijke stem gebruikt om instrumenten tot klinken te brengen.

Locatie:
za. 28 feb. 2009 Noorderkerk, Noorderkerksplein 48, Amsterdam


Feest! In Kerk & Kroeg

Feest nov. 2008

vr. 26 sep. 2008 Oude Kerk Amsterdam 18.00 uur
za. 01 nov. 2008 Beursplein Amsterdam 21.00 uur
zo. 16 nov. 2008 De Duif Amsterdam 12.00 uur
zo. 23 nov. 2008 Waalse Kerk Amsterdam 15.00 uur

Opmaat voor het jubileumjaar 2009, het jaar dat
de Amsterdamse Cantorij 50 jaar bestaat

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh
Op sommige locaties wordt een deel van het programma uitgevoerd. In de Waalse Kerk worden alle werken uitgevoerd.

J.S. Bach – Singet dem Herrn (BWV 225)
J.P. Sweelinck – Psalm 150 en 100
H. Schütz – Jauchzet dem Herrn
A. Banchieri – Madrigalen uit: Festino nella sera del Giovedi Grasso
Cl. Janequin – Le chant des oyseaux
E. Toch – Valse
V. Tormis – Neli Sangaste mängulaulu
W. Swingle – Pastime With Good Company

Locaties:
vr. 26 sep. 2008 Oude Kerk, Oudekerksplein 23, Amsterdam
za. 01 nov. 2008 Beursplein (Museumnacht), Amsterdam
za. 16 nov. 2008 De Duif, Prinsengracht 754, Amsterdam
za. 23 nov. 2008 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam


Romanzen & Balladen

Romanzen und Balladen juni 2008

za. 21 juni 2008 Willibrordkerk N’horst den Berg 20.15 uur
zo. 22 juni 2008 Waalse Kerk Amsterdam 20.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Romantische liederen van Robert Schumann, Clara Schumann, Mendelssohn, Brahms, Cornelius en Dvorak.

Dit zomerse, lichte a-capellaprogramma bestaat uit populaire muziek uit het begin van de 19de eeuw. De romantische liederen werden destijds vooral gezongen bij zangverenigingen en op muziekavonden aan huis. Het zijn liederen die prettig in het gehoor liggen en uitnodigen tot muzikale verfijning. Het programma biedt een romantische blik op de natuur, met liederen rond de thema’s “woud”, “vogels” en “nacht” en natuurlijk “verlangen”.

 

 

Locaties:
za. 21 juni 2008 Willibrordkerk, Kerkstraat 32, Nederhorst den Berg
zo. 22 juni 2008 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam


Schütz – Der Schwanengesang

Schütz - Der Schwanengesang apr. 2008

za. 5 apr. 2008 Geertekerk Utrecht 20.15 uur
zo. 6 apr. 2008 Waalse Kerk Amsterdam 15.00 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh
m.m.v. instrumentaal ensemble

Heinrich Schütz – Der Schwanengesang
Opus ultimum (SWV 482-494)

Heinrich Schütz (1585-1672) geldt met Johann Sebastian Bach als de meester van de Duitse protestantse kerkmuziek. ‘Der Schwanengesang’ (ook wel: ‘Opus ultimum’) is het laatste werk dat Schütz componeerde en werd pas in 1970 herontdekt. Het stuk heeft een zeer bijzondere bezetting en is om meer dan één reden muzikaal interessant. Het is aannemelijk dat in de tijd van Schütz zo’n lang werk als ‘Der Schwanengesang’ werd begeleid door verschillende groepen instrumenten. Dat zien we terug in de instrumentale bezetting die voor dit concert is gekozen: een groep van vier strijkers, vier blokfluiten, vier koperblazers (zink en trombones) en een continuo-groep, bestaande uit orgel, violone en luit (theorbe). ‘Der Schwanengesang’ bestaat uit alle strofen van psalm 119 (SWV 482-492), psalm 100 (Jauchzet dem Hernn, alle Welt, SWV 493) en ‘Ein Deutsches Magnificat’ (Meine Seele erhebt den Hernn, SWV494). Het totale werk duurt 90 minuten. Het koor is de constante factor in steeds wisselende bezettingen.

Locaties:
za. 5 apr. 2008 Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht
zo. 6 apr. 2008 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam


Spaanse Kerstmuziek

Spaanse Kerstmuziek dec. 2007

za. 15 dec. 2007 Waalse Kerk Amsterdam 20.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh
m.m.v. Banda Criolla
Adrián Rodriguez van der Spoel – tenor

Ariel Ramírez – Navidad nuestra
Mateo Flecha – La Bomba
Francisco Guerrero – Gabriel Archangelus
Francisco Guerrero – Niño Dios
António M. Lésbio – La misma gitanilla soy
António M. Lésbio – Celebremos el Niño
Tomás Luis de Victoria – O Magnum Mysterium
Quem Vidistis, Pastores?
Anónimo – Ríu, ríu, chíu
Anónimo – Rey a quien reyes adoran
Anónimo – Dadme albricias

Bij kerstmuziek denk je niet meteen aan accordeon, gitaar en trommels. Toch spelen deze instrumenten een hoofdrol in dit concert. De kerstcantate Navidad nuestra bestaat uit zes delen, elk met een eigen Argentijns ritme, die samen het kerstverhaal vertellen: van de aankondiging van de geboorte door de engel Gabriël tot de herders en de drie koningen. Het operateske La Bomba gaat over een schipbreuk met kerst, waarbij de opvarenden op het nippertje worden gered. Ze stemmen de gitaar en heffen een feestlied aan!

Dit concert is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Stichting Kunstfactor en Boelsma Ontwerp & Advies

Locatie:
za. 15 dec. 2007 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam

Concert onder de Staalmeesters

De Amsterdamse Cantorij zingt enkele werken van de Spaanse Kerstmuziek in zaal 9 van het Rijksmuseum, tijdens de avond-openstelling op vrijdagavond 14 dec. 2007, in twee sessies: van 19.00-19.20 uur en van 20.00-20.20 uur.


Koormuziek uit Armenië, Georgië en Rusland

Koormuziek uit Armenië, Georgië en Rusland juni 2007

za. 16 juni 2007 Grote Kerk Vreeland 20.15 uur
zo. 17 juni 2007 Waalse Kerk Amsterdam 20.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh
m.m.v. Raphaela Danksagmüller – duduk (Armeense hobo)

Delen uit de Vespers van S. Rachmaninov
Delen uit de Liturgie van P.I. Tsjaikovski
Geestelijke werken en volksmuziek van Komitas Vardapet, N. Sulkhanishvili en Z. Paliashvili

In juni 2005 verkende De Amsterdamse Cantorij al onbekend terrein met een programma rond koormuziek uit de Baltische staten. Omdat dit concert destijds tot veel enthousiaste reacties leidde, gaat de Cantorij opnieuw op verkenningstocht, ditmaal naar de landen rond de Kaukasus. Er is gekozen voor een combinatie van koormuziek van beroemde Russische componisten en werken van minder bekende componisten van Kaukasische bodem. U hoort onder meer volksmuziek en geestelijke werken van de Armeense priester-componist Komitas. Komitas was een groot vorser van Armeense volksmuziek en mag gerust de Kodály van Armenië worden genoemd. Daarnaast maakt u kennis met muziek van de Georgische componisten Sulkhanishvili en Paliashvili.

Locaties:
za. 16 juni 2007 Grote Kerk, Kerkplein 1, Vreeland
zo. 17 juni 2007 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam


Buxtehude – Membra Jesu Nostri

Buxtehude - Membra Jesu Nostri mrt 2007

za. 24 mrt. 2007 Waalse Kerk Amsterdam 20.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

Josie Ryan – sopraan
Paulien van der Werff – sopraan
Harm Huson – countertenor
Mattijs Hoogendijk – tenor
Mitchell Sandler – bas

Barokensemble met o.a. Freek Borstlap – viola da gamba

D. Buxtehude – Membra Jesu Nostri
C. Gesualdo en J.D. Zelenka – Responsoriën voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag

In 2007 is het 300 jaar geleden dat de Duitse barok- componist Dietrich Buxtehude overleed. Een van zijn grote vocale werken is de passie Membra Jesu Nostri, die dateert uit 1680 en pas in 1965 door De Amsterdamse Cantorij voor het eerst in Nederland werd uitgevoerd! Dit voorjaar zal de Cantorij het werk in het kader van het Buxtehude-jaar opnieuw ten gehore brengen. Membra Jesu Nostri bestaat uit zeven cantates die geïnspireerd zijn op zeven lichaamsdelen van de lijdende Christus: de voeten, de knieën, de handen, de zij, de borst, het hart en het gezicht. De vaak lyrische teksten zijn ontleend aan het Oude Testament en de Rhytmica oratio, mystieke poëzie van Bernard van Clairvaux.

Dit concert is mede mogelijk gemaakt door het VSBfonds en KUNSTFACTOR Muziek – Unisono. Unisono is per 1 januari 2007 opgegaan in de stichting KUNSTFACTOR. Kijk voor meer informatie op www.platformamateurkunst.nl en na 31 januari op www.KUNSTFACTOR.nl.

Locatie:
za. 24 mrt. 2007 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam


Britten en andere Britten

Britten en andere Britten nov. 2006

za. 18 nov. 2006 Grote Kerk Vreeland 20.15 uur
zo. 19 nov. 2006 Waalse Kerk Amsterdam 15.00 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

B. Britten – Rejoice in the Lamb
H. Howells – Take Him, Earth, for Cherishing
C.H.H. Parry – Songs of Farewell
R. Vaughan Williams – Three Shakespeare Songs
J. Rutter – Five Childhood Lyrics
J. Tavener – Two Hymns to the Mother of God

 

 

 

 

Locaties:
za. 18 nov. 2006 Grote Kerk, Kerkplein 1, Vreeland
zo. 19 nov. 2006 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam

NB:  Houdt u rekening met de intocht van Sinterklaas op 19 nov. in Amsterdam. De dienstregeling van trams en bussen kan dan gewijzigd zijn!


Dubbelkorige muziek

Dubbelkorioge muziek juni 2006

za. 17 juni 2006 RK Kerk Overveen 20.15 uur
zo. 18 juni 2006 Waalse Kerk Amsterdam 20.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh
Vocaal Ensemble Kwarts o.l.v. Christiaan Winter

F. Martin – Mis voor dubbelkoor
J.S. Bach – Komm, Jesu, komm
H. Purcell / S.D. Sandström – Hear my prayer, o Lord
H. Schutz – Vasto mar, nel cui seno (AC)
K. Hessenberg – O Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens (VEK)
G. Gabrieli – Domine exaudi orationem meam

Dit programma is een samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse Cantorij en Vocaal Ensemble Kwarts en bevat een originele combinatie van oude en nieuwe dubbelkorige muziek. In zijn beroemde Mis voor dubbelkoor componeerde Frank Martin de klassieke mistekst in twintigste-eeuws idioom, dat met zijn ongekend mooie harmonische wendingen een diepe indruk achterlaat. Daarnaast het motet Komm, Jesu, komm van Bach, dat oorspronkelijk voor een begrafenis is geschreven, maar niettemin een feestelijk karakter heeft. In Sandströms bewerking van Purcells schitterende Hear my prayer, o Lord ‘verwaait’ het gebed met de oorspronkelijke lange melodielijnen op een gegeven moment in een kakofonie van bromtonen en flarden van de melodie, die uitmonden in een ongelooflijk hoogtepunt.

Locaties:
vr. 17 juni 2006 RK Kerk, Korte Zijlweg 7, Overveen
za. 18 juni 2006 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam


Psalmen & Hymnen

Psalmen & Hymnen mrt. 2006

za. 18 mrt. 2006 Hervormde Kerk Schoorl 20.15 uur
zo. 19 mrt. 2006 Waalse Kerk Amsterdam 15.30 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh
met 2 piano’s en slagwerk

J.P. Sweelinck – Psalmen
F. van den Hombergh – Sinfonia Corale I
T. de Leeuw – Cinq Hymnes

 

Locaties:
za. 18 mrt. 2006, Hervormde Kerk, Duinweg 5, Schoorl
zo. 19 mrt. 2006 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam


Bach, Brahms, Bruckner & Blazers

Bach, Brahms, Bruckner & Blazers nov. 2005

zo. 20 nov. 2005 Waalse Kerk Amsterdam 15.00 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh
m.m.v. 16 blazers

J.S. Bach – O Jesu Christ, mein’s Lebens Licht
J. Brahms – Begräbnisgesang
J. Brahms – Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz
A. Bruckner – Virga Jesse
A. Bruckner – Messe in e-moll m.m.v. 16 blazers

Locatie:
zo. 20 nov. 2005 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam


Klusa dziesma

Klusa dziesma juni 2005

za. 25 juni 2005 Hervormde Kerk Schoorl 20.15 uur
zo. 26 juni 2005 Waalse Kerk Amsterdam 20.15 uur

De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh

P. Vasks – Klusa dziesma
V. Tormis – Karjala saatus (Karelisch noodlot)
A. Pärt – Berliner Messe
en andere koormuziek uit de Baltische staten

 

 

 

 

 

Locaties:
za. 25 juni 2005 Hervormde Kerk, Duinweg 5, Schoorl
zo. 26 juni 2005 Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam


Nog meer concerten

Van de concerten vóór juni 2005 zijn geen digitale posters en publicaties van onze website beschikbaar. Informatie daarover is wel te raadplegen via de Kroniek van de Amsterdamse Cantorij. Zie de pagina Home of de pagina Koor en klik daar op Kroniek.